• INSTYTUT PRACY I EDUKACJI

Fundacja powstała pod koniec 2015 roku i zrzesza osoby, które wcześniej działały w innych organizacjach na Śląsku. Współpracuje z dużą grupą  wolontariuszy - są to studenci i doktoranci związani z Uniwersytetem Śląskim mieszkający w różnych miastach województwa śląskiego. Więcej o działalności IPiE. 

  • DZIAŁANIA

Główne działania Fundacji skupiają się na podejmowaniu działań mających na celu poprawę sytuacji rynkowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Instytut zrzesza osoby pracujące społecznie od dawna, dobrze znające specyfikę pracy w trzecim sektorze i współpracy międzynarodowej. 

SZKOLENIE "MYŚLENIE PROJEKTOWE, DESIGN THINKING"

  • Grupą docelową są pracownicy organizacji, które poszukują innowacji nie poprzez kopiowanie i powielanie schematycznych rozwiązań a przez wdrażanie innowacji opartych na głebokim rozpoznaniu potrzeb użytkowanika ostatecznego.

 

 

  • Harmonogram:

1. Przestawienie perspektywy użytkownika; zrozumienie potrzeb i problemów użytkownika, jego motywacji oraz czynników mających wpływ na wybory i jego zachowania. Stosowanie metody dyskretnej obserwacji (safari service), wskazanie własnych usprawnień dla nowych produktów (5 godzin).

2. Definiowanie problemu; synteza informacji zebranych w trakcie dnia poprzedniego(przedstawienie perspektywy). Przełamanie myślowych schematów ograniczających działania. Zredefiniowanie problemy, zmiana koncepcji projektu. Stosowanie technik takich jak: re-framing, 5xwhy, mapowanie problemu na osi (5 godzin).

3. Generator pomysłu; tworzenie prototypu produktu lub usługi wstępnej wersji - zaprezentowanie pomysłu osobom trzecim, zebranie opinii oraz ocen. Tworzenie story boardu. Stworzenie symbolu produktu lub grafiki będącej odzwierciedleniem usługi (5 godzin).

4. Testowanie produktu lub usługi w środowisku użytkownika. Określenie parametrów oraz warunków brzegowych aby określić jednoznaczenie wynik przeprowadzonego testu. Zakończenie oceną gotowości do ostatecznego wdrożenia (5 godzin).

 

  • Efekty uczenia się: 

W wyniku szkolenia uczestnicy zdobędą kompetencje w zakresie procesu takie jak:
1. koncentracja na ostatecznym użytkowniku
2. spojrzenie na problem z wielu perspektyw
3. eksperymentowanie i testowanie produktu lub usługi (prototyowanie)
4. cechy projektu realizowane przy wykorzystaniu dt.
a. produkt lub usługa porządana przez użytkowników
b. produkt lub usługa wykonanlna technicznie lub technologicznie 
c. produkt lub usługa opłacalna ekonomicznie.

 

  • Data realizacji

​29.06.2020 - 31.10.2020

 

  • Adres realizacji usługi

ul. o.J.Siemińskiego 22, 44-100 Gliwice, woj. śląskie 

Szkolenie poprowadzą

Petros Tovmasyan

Prawnik, politolog, zasiada w radach nadzorczych kilku organizacji. Tworzył projekty społeczne, firmy oraz projekty wprowadzające innowacje, które z sukcesem funkcjonują do dzisiaj. Ekspert Europejskiego Kongresu Gospodarczego w sprawach pracy i polityki społecznej. Współpracuje m.in. z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Spraw Zagranicznych czy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Założyciel Spółdzielni Socjalnej PIAST oraz Spółdzielni Socjalnej Społeczna Palarnia Kawy. Założyciel Spółdzielni Socjalnej PIAST oraz Spółdzielni Socjalnej Społeczna Palarnia Kawy.Absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim oraz absolwent politologii. Od lat prowadzi szkolenia międzyinnymi z zakresu myślenia projektowego, tworzenia nowych, dobrze zorganizowanych przedsiębiorstw.

Piotr Czarnojańczyk

Prawnik, absolwent radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Rozwoju Rynku Pracy z siedzibą w Zawierciu. Koordynator projektów dla Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Współpracuje z Narodowym Instytutem Wolności. Koordynator 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Fundację Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Stworzył prężnie działające spółki od zera. Prowadzi szkolenia wewnętrze oraz jest ekspertem w zakresie pisania projektów Grantowych. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Śląskim. Stworzył prężnie działające spółki od zera. Prowadzi szkolenia wewnętrze oraz jest ekspertem w zakresie pisania projektów Grantowych. Pomógł wielu przedsiębiorstwom we wprowadzeniu innowacyjnych modeli działania, które pomogły im we wzroście obrotów.