• INSTYTUT PRACY I EDUKACJI

Fundacja powstała pod koniec 2015 roku i zrzesza osoby, które wcześniej działały w innych organizacjach na Śląsku. Współpracuje z dużą grupą  wolontariuszy - są to studenci i doktoranci związani z Uniwersytetem Śląskim mieszkający w różnych miastach województwa śląskiego. Więcej o działalności IPiE. 

  • DZIAŁANIA

Główne działania Fundacji skupiają się na podejmowaniu działań mających na celu poprawę sytuacji rynkowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Instytut zrzesza osoby pracujące społecznie od dawna, dobrze znające specyfikę pracy w trzecim sektorze i współpracy międzynarodowej. 

SZKOLENIE "GOOGLE DLA SENIORÓW"

Warsztaty “Google dla Seniorów” mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów z  gmin woj. śląskiego. Wśród beneficjentów chcemy wykształcić umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Zdobyte umiejętności obsługi narzędzi Google pozwolą osobom starszym pozostać aktywnymi przez dłuższy czas, nadal angażować się w życie społeczne. Podczas spotkań warsztatowych seniorzy dowiedzą się, jak na co dzień będą mogli wykorzystać nowe kompetencje.

  • RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: 

Warsztaty będą trwały 3 godziny, włącznie z zaplanowaną przerwą kawową. Warsztaty będą się składać z następujących części:

  • Warsztaty 1 - Konto Google w internecie. 

1. Zakładanie konta Google:  co to jest konto Google, specyfikacja, dostępne funkcje, wykład - czas trwania: 20 minut.
2. Zasady tworzenia konta w sieci (tworzenie silnego hasła i zwiększenie bezpieczeństwa konta) - czas trwania 20 minut.
3. Rejestracja konta Google - czas trwania 20 minut. 
4. Personalizacja konta Google - czas trwania 20 minut.
5. Zapoznanie z funkcjonalnościami konta Google - czas trwania 20 minut.
6. Ankieta ewaluacyjna.

  • Warsztaty 2 - Surfowanie w sieci

1. Wyszukiwarka Google:
- omówienie charakterystyki wyszukiwarki Google - czas trwania: 20 minut,
- omówienie zasad korzystania z wyszukiwarki Google - czas trwania: 20 minut,
- omówienie opcji wyszukiwania - czas trwania: 20 minut,


2. Asystent Google:
- omówienie charakterystyki oprogramowania - czas trwania: 15 minut,
- pobranie i zainstalowanie oprogramowania - czas trwania 15 minut,
- konfigurowanie Asystenta Google na urządzeniu - czas trwania 15 minut,


3. Prezentacja funkcjonalności oprogramowania - czas trwania: 40 minut:
- słuchanie i odtwarzanie muzyki,
- telefonowanie,
- sprawdzanie i wysyłanie wiadomości,
- sprawdzanie i tworzenie wpisów w kalendarzu,
- ustawianie alarmów i timer,
- wyszukiwanie,
- sprawdzanie wiadomości i pogody.


4. Ankieta ewaluacyjna.

  • Warsztaty 3 - Poznaj narzędzia Google

1. Korzystanie z Tłumacza Google - czas trwania: 20 minut.
- tłumaczenie całych dokumentów,
- korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy.


2. Korzystanie z Google Meet - czas trwania: 30 min
- działanie aplikacji,
- tworzenie spotkania,
- planowanie spotkania.


3. Korzystanie z platformy Youtube - czas trwania: 30 min
- zasady korzystania z serwisu,
- działanie serwisu.


4. Korzystanie z Google Maps - czas trwania: 80 minut
- omówienie charakterystyki serwisu,
- omówienie warunków korzystanie z Google Maps,
- działanie techniczne serwisu,
- usługi (komunikacja publiczna, Google Street View, live view, mapy Google na telefony komórkowe).


5. Ankieta ewaluacyjna.

 

  • EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Działania podjęte w projekcie wpłyną na podniesienie kompetencji cyfrowych osób w wieku 60+ i kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu darmowych e-usług publicznych związanych ze zdrowiem i ubezpieczeniami społecznymi w życiu codziennym. Umiejętności te umożliwią seniorom szybsze i bezpieczniejsze załatwianie spraw urzędowych oraz lepszy dostęp do opieki i informacji medycznych. 

1. Zakładanie konta w sieci.
2. Obsługa tabletu.
3. Tworzenie bezpiecznych haseł.
4. Personalizowanie ustawień konta.
5. Korzystanie z wyszukiwarki Google.
6. Instalowanie i konfiguracja aplikacji mobilnych.
7. Podstawowa kompetencja cyfrowa - obsługa Asystenta Google.
8. Wysyłanie korespondencji.
9. Nawigowanie przy pomocy aplikacji.
10. Wyszukiwanie i korzystanie z treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów e-learningowych, podcastów tematycznych, filmów z zasobami do nauki dla osób dorosłych.
11. Podstawowa kompetencja cyfrowa - korzystanie z oprogramowania do wideorozmów.
12.Korzystanie z tłumaczeń symultanicznych dostępnych on-line.

 

  • CZAS REALIZACJI:

01.05.2021 r. - 31.12.2021 r. 

 

  • Adres realizacji usługi:

ul. o. J. Siemińskiego 22, Gliwice lub w siedzibie zamawiającego