• INSTYTUT PRACY I EDUKACJI

Fundacja powstała pod koniec 2015 roku i zrzesza osoby, które wcześniej działały w innych organizacjach na Śląsku. Współpracuje z dużą grupą  wolontariuszy - są to studenci i doktoranci związani z Uniwersytetem Śląskim mieszkający w różnych miastach województwa śląskiego. Więcej o działalności IPiE. 

  • DZIAŁANIA

Główne działania Fundacji skupiają się na podejmowaniu działań mających na celu poprawę sytuacji rynkowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Instytut zrzesza osoby pracujące społecznie od dawna, dobrze znające specyfikę pracy w trzecim sektorze i współpracy międzynarodowej. 

SZKOLENIE "EFEKTYWNE PROWADZENIE SZKOLEŃ ONLINE"

  • Szkolenie dla mikro i średnich przedsiębiorców, chcących nabyć bądź podnieść swoje kompetencje w szkoleniach online.

  • Ramowy program usługi 

Po szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu: 
- wykorzystywania możliwości w pokojach typu breakout rooms
- tworzenia prezentacji online by inni aktywnie uczestniczyli w szkoleniu
- aktywizacji uczestników w szkoleniu 
- uzyskiwania pozytywnego feedbacku, pomocnego w dalszej promocji szkoleń
- łączenie warsztatów online z warsztatami stacjonarnymi
- zarządzania oraz prowadzenia zespołu 

 

  • Temat zajęć

1. Omówienie rodzajów wirtualnych pokoi oraz dobór odpowiedniego pokoju do specyfiki szkoleń typu ClickMeeting, Skype for Business, Webex, Hangouts Chat etc. Omówienie narzędzi w wybranych programach oraz jak je skutecznie wykorzystywać. Nauka współdzielenia pulpitu w grupie oraz dokumentów (4 godziny).
2. Metody aktywizacji uczestników poprzez wypracowane modele dyskusji. Metody sprawdzania wiedzy uczestników (testy poprzez zabawy w grupach online). Ćwiczenie wirtualnej mowy ciała oraz komunikacja z uczestnikami. Know-how promocji i sprzedaży szkoleń online (4 godziny). 
3. Tworzenie scenariuszy warsztatów online. Praktyczne ćwiczenia rozwijające umiejętności przywódcze w grupie, efektywne łączenie webinariów ze szkoleniami stacjonarnymi oraz innymi typami szkoleń e-learningowych . Opcje warsztatu – uprawnienia audio i video (3 godziny).

 

  • Efekty uczenia się: 

Po szkoleniu będziesz potrafić:
- prowadzić szkolenia w wirtualnych pokojach
- łączyć webinaria i warsztaty online ze szkoleniami stacjonarnymi i innymi typami szkoleń e-learningowych.
- tworzyć scenariusze warsztatów online.
- być liderem w grupie
- wykorzystywać narzędzia dostępne w wirtualnych pokojach
- stosować metody aktywizującyjne grupy online.
- tworzenia atrakcyjne e-prezentacji
- współdzielić pulpit grupie oraz współdzielić dokumenty
- wykorzystywać narzędzia trenera szkoleń online
- używać wirtualną „mowę ciała” oraz komunikację z uczestnikami webinaru i warsztatu online.

 

  • Data realizacji

15.06.2020 - 31.10.2020

 

  • Adres realizacji usługi

ul. O. Jana Siemińskiego 22, 44-100 Gliwice, woj. śląskie

Szkolenie poprowadzi

Prawnik, politolog, zasiada w radach nadzorczych kilku organizacji. Tworzył projekty społeczne, firmy oraz projekty wprowadzające innowacje, które z sukcesem funkcjonują do dzisiaj. Ekspert Europejskiego Kongresu Gospodarczego w sprawach pracy i polityki społecznej. Współpracuje m.in. z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Spraw Zagranicznych czy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Założyciel Spółdzielni Socjalnej PIAST oraz Spółdzielni Socjalnej Społeczna Palarnia Kawy. Założyciel Spółdzielni Socjalnej PIAST oraz Spółdzielni Socjalnej Społeczna Palarnia Kawy.Absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim oraz absolwent politologii. Od lat prowadzi szkolenia międzyinnymi z zakresu myślenia projektowego, tworzenia nowych, dobrze zorganizowanych przedsiębiorstw.