• INSTYTUT PRACY I EDUKACJI

Fundacja powstała pod koniec 2015 roku i zrzesza osoby, które wcześniej działały w innych organizacjach na Śląsku. Współpracuje z dużą grupą  wolontariuszy - są to studenci i doktoranci związani z Uniwersytetem Śląskim mieszkający w różnych miastach województwa śląskiego. Więcej o działalności IPiE. 

  • DZIAŁANIA

Główne działania Fundacji skupiają się na podejmowaniu działań mających na celu poprawę sytuacji rynkowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Instytut zrzesza osoby pracujące społecznie od dawna, dobrze znające specyfikę pracy w trzecim sektorze i współpracy międzynarodowej. 

SZKOLENIE "E-USŁUGI DOSTĘPNE DLA SENIORA"

Program warsztatów jest dostosowany do percepcji i umiejętności osób będących na początkowym etapie kompetencji cyfrowych. Warsztaty będą prowadzone przez dwóch certyfikowanych trenerów, tak aby zapewnić uczestnikom jak najlepsze wsparcie w czasie wykonywania ćwiczeń. Trenerzy będą posiadać wieloletnie doświadczenie w zakresie kompetencji cyfrowych i pracy z osobami starszymi.

W trakcie szkolenia będziemy korzystać z tabletów dostosowanych do potrzeb osób starszych. Jeden z trenerów będzie prezentować na rzutniku czynności, które uczestnicy, przy wsparciu drugiego trenera, będą wykonywać na tabletach.

  • RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: 

Warsztaty będą trwały 3 godziny, włącznie z zaplanowaną przerwą kawową. Warsztaty będą się składać z następujących części:

  • Warsztaty 1 - ePUAP. 

1. Zapoznanie uczestników z planem warsztatów (czas trwania - 15 minut).
2. Zapoznanie uczestników ze sprzętem wykorzystywanym w trakcie szkolenia (czas trwania - 15 minut).
3. Wprowadzenie do e-usług publicznych - założenie profilu zaufanego (czas trwania - 25 minut).
4. Wykorzystanie ePUAP w praktyce z użyciem profilu zaufanego (czas trwania - 50 minut).
5. Wykorzystanie aplikacji mObywatel (czas trwania - 45 minut):
6. Ankieta ewaluacyjna. (czas trwania - 10 minut)

  • Warsztaty 2 - Internetowe Konto Pacjenta cz. I

1. Wprowadzenia do usługi Internetowego Konta Pacjenta.
2. Jak działa IKP (czas trwania - 25 minut)
3. Co można załatwić przez IKP (czas trwania - 25 minut)
4. Logowanie do IKP (czas trwania - 20 minut)
5. Co to jest e-recepta (czas trwania - 25 minut)
6. Jak znaleźć receptę na IKP (czas trwania - 15 minut)
7. Jak wykupić leki z e-recepty (czas trwania - 20 minut)
8. Ankieta ewaluacyjna (czas trwania - 10 minut)

  • Warsztaty 3 - Internetowe Konto Pacjenta cz. II

1. Czym jest e-skierowanie. (czas trwania - 15 minut)
2. Kiedy wystawiane jest e-skierowanie. (czas trwania - 10 minut)
3. Co zyskasz dzięki e-skierowaniu. (czas trwania - 10 minut)
4. Jak dostaniesz e-skierowanie. (czas trwania - 20 minut)
5. Jak zarejestrować e-skierowanie. (czas trwania - 15 minut)
6. Informator o lekach - portal informacyjny. (czas trwania - 25 minut)
7. e-wizyta - jak z niej skorzystać. (czas trwania - 20 minut)
8. Terminy leczenia - wyszukiwarka. (czas trwania - 15 minut)
9. Ankieta ewaluacyjna. (czas trwania - 10 minut)

  • Warsztaty 4 - Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

1. Założenia PUE ZUS. (czas trwania - 25 minut)
2. Jak założyć konto. (czas trwania - 20 minut)
3. Jak sprawdzać informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach. (czas trwania - 25 minut)
4. Jak złożyć wniosek o zmianę danych do wypłaty świadczenia. (czas trwania - 20 minut)
5. Dostęp do formularzy PIT. (czas trwania - 20 minut)
6. Test sprawdzający wiedzę zdobytą podczas całego szkolenia. (czas trwania - 20 minut)
7. Ankieta ewaluacyjna. (czas trwania - 10 minut)

 

  • EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Działania podjęte w projekcie wpłyną na podniesienie kompetencji cyfrowych osób w wieku 60+ i kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu darmowych e-usług publicznych związanych ze zdrowiem i ubezpieczeniami społecznymi w życiu codziennym. Umiejętności te umożliwią seniorom szybsze i bezpieczniejsze załatwianie spraw urzędowych oraz lepszy dostęp do opieki i informacji medycznych. 

1. Użycie profilu zaufanego w co najmniej 1 e-usłudze.
2. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego.
3. Wykorzystanie profilu zaufanego.
4. Instalacja i nauka obsługi aplikacji mObywatel. 
5. Umiejętność korzystania z IKP.
6. Założenie IKP.
7. Wykorzystanie IKP.
8. Wykorzystanie e-recepty.
9. Wykorzystanie e-skierowanie.
10. Obsługa wyszukiwarek leków i terminów leczenia.
11. Podstawowa kompetencja cyfrowa - umiejętność korzystania z PUE ZUS.
12. Założenie konta na PUE ZUS
13. Korzystanie z najważniejszych funkcjonalności. 

 

  • CZAS REALIZACJI:

01.05.2021 r. - 31.12.2021 r. 

 

  • Adres realizacji usługi:

ul. o. J. Siemińskiego 22, Gliwice lub w siedzibie zamawiającego