• INSTYTUT PRACY I EDUKACJI

Fundacja powstała pod koniec 2015 roku i zrzesza osoby, które wcześniej działały w innych organizacjach na Śląsku. Współpracuje z dużą grupą  wolontariuszy - są to studenci i doktoranci związani z Uniwersytetem Śląskim mieszkający w różnych miastach województwa śląskiego. Więcej o działalności IPiE. 

 • DZIAŁANIA

Główne działania Fundacji skupiają się na podejmowaniu działań mających na celu poprawę sytuacji rynkowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Instytut zrzesza osoby pracujące społecznie od dawna, dobrze znające specyfikę pracy w trzecim sektorze i współpracy międzynarodowej. 

SZKOLENIE "GOOGLE DLA MENADŻERÓW"

Program szkolenia:„Google dla managerów” - dla uczestników uczących się od podstaw zakłada, że uczestnikami szkolenia będą managerowie różnych szczebli tj. pracownicy/współpracownicy (NGO, JST lub LGD), którzy w swojej karierze zawodowej i/lub edukacyjnej mieli już styczność z narzędziami pracy biurowej. 

 • RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: 
 1. Wprowadzenie
 2. Zakładanie konta i praca z narzędziami podstawowymi
 3. Dokumenty Google
 4. Alerty Google
 5. Arkusze Google
 6. Prezentacje Google
 7. Formularze Google
 8. Tłumacz Google
 9. Google Meet

 

 • EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Program szkolenia został podzielony na trzy główne części.

 1. Pierwsza z nich obejmuje wprowadzenie do szkolenia wraz z przedstawieniem jego celów edukacyjnych i podstawowych narzędzi związanych z kontem Google.
 2. Druga część obejmuje przegląd narzędzi podstawowych Dysku Google, w tym takie jak Dokumenty, Arkusze i Formularze.
 3. Trzecia część to przegląd aplikacji użytkowych o wyraźnie biznesowym charakterze. Całość szkolenia obejmuje 8h zegarowych (wraz z przerwami).

 

 • CZAS REALIZACJI:
  01.01.2020 r. - 31.05.2022 r. 

 

 • Adres realizacji usługi:
  ul. o. J .Siemińskiego 22, Gliwice lub w siedzibie zamawiającego