• INSTYTUT PRACY I EDUKACJI

Fundacja powstała pod koniec 2015 roku i zrzesza osoby, które wcześniej działały w innych organizacjach na Śląsku. Współpracuje z dużą grupą  wolontariuszy - są to studenci i doktoranci związani z Uniwersytetem Śląskim mieszkający w różnych miastach województwa śląskiego. Więcej o działalności IPiE. 

  • DZIAŁANIA

Główne działania Fundacji skupiają się na podejmowaniu działań mających na celu poprawę sytuacji rynkowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Instytut zrzesza osoby pracujące społecznie od dawna, dobrze znające specyfikę pracy w trzecim sektorze i współpracy międzynarodowej. 

EKSPERCI

Zespół naszych ekspertów tworzą doświadczeni szkoleniowcy, udzielający wsparcia między innymi z zakresu pozyskiwania funduszy, zarzadzania organizacją, prawa, promocji, tworzenia biznesplanu, zarządzania organizacją, rozliczania projektów i finansów, wsparcia ekonomii społecznej, doboru narzędzi informatycznych i pozainformatycznych w zarządzaniu projektem. 

PETROS TOVMASYAN

PETROS TOVMASYAN

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Absolwent studiów MBA.

Doświadczenie: Zajmuje się ekonomią społeczną i prowadzi PES od ponad 8 lat. Trener pracy osoby niepełnosprawnej. Koordynator projektów na rzecz ON finansowanych z funduszy PFRON. Od 10 lat manager III sektora. Prowadzi Spółdzielnię Socjalną, fundację realizującą zadania zlecone dla administracji publicznej, w tym Fundusz Sprawiedliwości, MSZ i wiele innych.
Zakres mentoringu: Pozyskiwanie funduszy unijnych, zarządzanie organizacją, zarządzanie projektami, tworzenie biznes planu.

 

PIOTR CZARNOJAŃCZYK

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent szkoły przywództwa Instytutu Wolności.

Doświadczenie: Posiada 5-letnie doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych przy udzielaniu porad prawnych. Autor artykułów z zakresu prawa administracyjnego. Ekspert ds. obsługi finansowej projektów europejskich.
Zakres mentoringu: Rozliczanie projektów, tworzenie biznesplanów, finanse w organizacji.

 

PIOTR CZARNOJAŃCZYK
ROBERT KŁOSOWSKI

ROBERT KŁOSOWSKI

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.  

Doświadczenie: Prowadzi wykłady i warsztaty w zakresie nauk prawnych oraz administracyjnych dla seniorów, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Od 2012 roku uczestniczy oraz współtworzył wiele seminariów i projektów społecznych na rzecz wzmocnienia trzeciego sektora. 
Zakres mentoringu: wsparcie ekonomii społecznej.

BARTOSZ RYBCZAK

Wykształcenie: Absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim.

Doświadczenie: Koordynator projektów społecznych. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w organizowaniu aktywności społecznej oraz zarządzania dużymi zespołami ludzi. Od 2016 r. pełni funkcję członka zarządu stowarzyszenia OSOM Gliwice, gdzie odpowiada za koordynację bieżących projektów stowarzyszenia.
Zakres mentoringu: Exel w biznesie.

BARTOSZ RYBCZAK
JUSTYNA DZIUMA

JUSTYNA DZIUMA

Wykształcenie: Absolwentka Informatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Absolwentka Conflict resolution w Waszyngtonie.

Doświadczenie: Od 2000 roku prowadzi własną firmę IT, zajmującą się projektowaniem stron WWW oraz systemów informatycznych działających przez internet. W 1995 roku utworzyła pierwszą na Śląsku stronę internetową, pracując wówczas w Centrum Komputerowym Politechniki Śląskiej. Jest zaangażowana w amatorski ruch chóralny w Polsce i na świecie - utworzyła i prowadzi Międzynarodowy Portal Chóralny Chórtownia, będący platformą promocji i współpracy chórów w formie fundacji. Inicjuje wiele projektów łączących muzykę z działaniami społecznymi. 
Zakres mentoringu: Wykorzystywanie 120% zasobów organizacji, dobór narzędzi informatycznych i pozainformatycznych w zarządzaniu projektem, motywacja uczestników i wolontariuszy.

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w ramach MISH UŚ na kierunku prawo i filozofia. Student studiów magisterskich w ramach ISM UŚ na kierunku politologia.

Doświadczenie: Od 8 lat Manager III sektora. Prowadzi stowarzyszenie realizujące projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz programów krajowych, w szczególności ukierunkowane na promowanie edukacji artystycznej i obywatelskiej, mobilności młodzieży, kompetencji kluczowych młodzieży i osób starszych, integracji międzypokoleniowej oraz dialogu usystematyzowanego. Zajmuje się ekonomią społeczną i prowadzi PES od ponad 5 lat. Wcześniej członek zarządu Klubu Jagiellońskiego i szef śląskiego oddziału tej organizacji. Współpracownik organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Od 4 lat członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego.

Zakres mentoringu: Pozyskiwanie funduszy unijnych, zarządzanie organizacją, zarządzanie projektami, tworzenie biznes planu, współpraca PES ze szkołami i Uczelniami.

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Doświadczenie: Prezes spółki PR w latach 2009-2014, Dyrektor Promocji Województwa Śląskiego w roku 2019, Organizator i koordynator 12 kampanii promocyjnych. Trener Szkoleń Biznesu.

Zakres mentoringu: promocja.

Wykształcenie: Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz socjologii na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Doświadczenie: 10 lat doświadczenia w branży prawniczej. Od 2016 r. prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. 

Zakres mentoringu: prawo.

ADAM ZALEWSKI

ADAM ZALEWSKI

Wykształcenie: Magister finansów i inwestycji, absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Psycholog, specjalność Biznes i Coaching na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Doświadczenie: Karierę zawodową rozpocząłem w dużych korporacjach. Przechodząc przez wszystkie szczeble kariery – od stażysty do dyrektora – poznałem mechanizmy rządzące firmami. Przez lata związany z branżą bankową, ubezpieczeniową i energetyczną jako Kierownik Kampanii Sprzedażowych, Dyrektor ds. Klienta Indywidualnego, Menedżer ds. Klienta Indywidualnego i Małych Przedsiębiorstw, Doradca dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Osiągnięcia: kierowanie trzema kampaniami sprzedażowymi grupy TAURON, organizacja Loterii TAURONA, nagroda dla 7 najlepszych bankierów w Polsce –wyjazd do USA, tytuł „Złoty Bankier” – nagroda za wyniki w 2013. Prowadzi indywidualne sesje coachingowe, wykorzystując, miedzy innymi techniki Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Racjonalnej Terapii Zachowań oraz założenia psychoterapii integracyjnej (systemowo-ericksonowskiej).

Zakres mentoringu: Coaching biznesowy.

TOMASZ ŚWIEBODA

TOMASZ ŚWIEBODA

Wykształcenie: Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Absolwent mediacji w Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji). Inspektor ochrony danych osobowych (Akademia WSB).

Doświadczenie: 10 lat doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców i podmiotów ekonomii społecznej, zwłaszcza z zakresu prawa pracy i upadłościowego.
Zakres mentoringu: prawo pracy, prawo IT, ochrona danych osobowych, prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.

KRZYSZTOF CHOŁDERNY

Wykształcenie: Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

Doświadczenie: Współprowadzący Kancelarię Radcy Prawnego na terenie Zabrza. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych na terenie Śląska. Współpracuje z fundacjami oraz stowarzyszeniami.

Zakres mentoringu: Prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, specjalizacja we wprowadzaniu RODO do firm.

KRZYSZTOF CHOŁDERNY