Great Team Needs a Great Coach

Great Team Needs a Great Coach

Projekt szkoleniowy dla 30 osób w wieku 28-35 pracujących z młodzieżą (40 godzin). 

Głównym celem projektu było osiągnięcie celów strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia "ET2020", służących poprawie jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia oraz realizacji koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności określonych w Europejskiej Karcie na Rzecz Jakości Mobilności. W projekcie udział wzięli uczestnicy z Polski, Armenii, Hiszpanii, Bułgarii, Węgier i Cypru. 

Produktem projektu były narzędzia coachingowe wdrażane w organizacjach uczestników. Po przeprowadzeniu okresu wdrażania narzędzi i przeprowadzeniu ewaluacji ex-post, powstały narzędzia, z których mogą skorzystać osoby pracujące z młodzieżą nie tylko z organizacji uczestniczących w projekcie, ale także z całej Europy.

  • Projekt został zrealizowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+
  • Wartość projektu: 15 700 euro
  • Termin realizacji: 01.01.17 - 30.06.17
Wróć do listy