Zaprojektujmy miasto na zielono

Zaprojektujmy miasto na zielono

Inicjatywa „Zaprojektujmy miasto na zielono” ma na celu rozwinąć zielone kompetencje uczestników, zwiększyć ich świadomość ekologiczną oraz poszerzyć wiedzę na temat ochrony środowiska i zmian klimatu.

 

„Zaprojektujmy miasto na zielono” jest skierowane do młodych ludzi z Polski, Litwy, Hiszpanii, Słowacji, Turcji i Grecji. W trakcie tego projektu każdy z uczestników będzie miał okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ekologii, ale również poznać kulturę i zwyczaje pozostałych członków dzięki “wieczorkom kulturowym”. 

 

W ramach koncepcji ponad 30 osób rozwinie swoje kompetencje, zwiększy swoją świadomość ekologiczną oraz poszerzy wiedzę na temat ochrony środowiska i zmian klimatu. Inicjatywa odbędzie się w kwietniu 2022 roku i będzie trwała siedem dni w Katowicach. Projekt zostanie poprzedzony trzydniową wizytą w marcu. 

Zorganizujemy wycieczki tematyczne:

1. W trakcie pierwszej wycieczki uczestnicy zapoznają się z przykładem przemiany obszaru poprzemysłowego.

2. Podczas drugiej wycieczki uczestnicy spędzą owocny czas w Parku Śląskim, gdzie będą mieli okazję porozmawiać o wpływie zieleni na miasto i jego mieszkańców.

 

Uczestnicy w trakcie inicjatywy zdobędą wiedzę i wykonają zadania, dzięki którym przygotują się do aktywnego uczestnictwa w Światowym Forum Miejskim. 

 

 

 

Wróć do listy