Szczekociny Miejsce aktywności młodzieży.

Szczekociny Miejsce aktywności młodzieży.

Rozwiń kompetencje przydatne na rynku pracy i stwórz swój autorski projekt dla społeczności lokalnej!

Młodzież biorąca udział w projekcie:

  • weźmie udział w cyklu warsztatów z zakresu tematyki kompetencji komunikacyjnych, społecznych, team buildingu i design thinkingu,
  • zrealizuje własną, autorską akcję społeczną na rzecz wybranej społeczności lokalnej,
  • podwyższy swoje kompetencje społeczne i ilość podejmowanych aktywności społecznych na rzecz dobra wspólnego.

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez okres 3-4 miesięcy. Jedno spotkanie trwa 3 godziny. Terminy uzgadniamy z każdą grupą indywidualnie, zajęcia mogą się odbywać w tygodniu lub w weekendy. Zajęcia odbywać się będą w małych 10-osobowych grupach, w wymiarze około 45 godzin, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. Każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem mentora.

 

Zgłoś swoją grupę

paulina.zalewska@klaster.org.pl 
tel. 32 630 43 19 wew. 3 

Warsztaty

Podczas warsztatu uczestnicy poznają techniki aktywnego słuchania, właściwej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, podejmowania interakcji, bariery utrudniające komunikację i ich zwalczanie, uczą się wystąpień publicznych, przyjmowania krytyki i radzenia sobie z nią, a także wzmacniają pewność siebie.  

Podczas zajęć poruszana będzie tematyka asertywności i samooceny, kształtowane będą umiejętności rozpoznawania problemów i emocji innych na materiale filmowym i zdjęciowym, umiejętność mówienia o emocjach, skuteczna autoprezentacja, zdrowa samoocena.

Podczas warsztatu poruszane będą zagadnienia:  wprowadzenie do tematu współpracy w grupie, dzielenie się pomysłami, wspólne podejmowanie decyzji, bycie dobrym współpracownikiem, akceptacja różnorodności, umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole, skuteczne rozdzielanie zadań pomiędzy członkami grupy.

Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się od podstaw tworzyć swoją własną akcję społeczną, poprzez korzystanie z matryc akcji społecznych, zawierających miejsce na opis: wybranej społeczności lokalnej i jej problemów, celu realizacji akcji i zakładanych rezultatów, podejmowanych działań podczas akcji,  przypisanych zadań do poszczególnych uczestników grupy, szczegółów realizacji: czasu, miejsca, zakładanych wydatków. miejsca i czasu przeprowadzenia akcji.

  • Beneficjent: Instytut Pracy i Edukacji
  • Projekt realizowany od 16.09.2021 do 31.08.2023.
  • Wartość dofinansowania: 27 000 zł 
  • Projekt dofinansowany ze środków Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego.
Wróć do listy