Zielone Trójmorze Dla Młodych

Zielone Trójmorze Dla Młodych

To projekt skierowany do młodych obywateli państw trójmorza, zamieszkałych na terenach, których gospodarka oparta jest na paliwach kopalnych. Ma na celu przygotowanie zbioru informacji przygotowujących do tych zmian.

Projekt “Zielone Trójmorze dla Młodych” wpisuje się w działania Unii Europejskiej zmierzające do osiągnięcia neutralnego klimatycznie kontynentu do 2050 roku. Celem projektu jest wzmacnianie współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza, na rzecz klimatu, środowiska, zrównoważonego rozwoju i Europejskiego Zielonego Ładu. Budowanie silnego partnerstwa organizacji i instytucji na rzecz klimatu przyczyni się do zwiększenia potencjału Inicjatywy, poprzez podniesienie kapitału społecznego w ramach organizacji uczestniczących, partnerów stowarzyszonych i osób trzecich, na które projekt będzie oddziaływał poprzez wydarzenia upowszechniające i kampanię społeczną.

●    Zielone Trójmorze dla Młodych - Młodzi dla Zielonego Trójmorza    

●    Zielony Rynek Pracy – zielone kompetencje młodzieży    

Organizacje zaangażowane w nasz projekt reprezentują regiony przemysłowe, które są najbardziej narażone na potencjalne skutki niesprawiedliwie przeprowadzonej transformacji ekologicznej. Młodzież z tych regionów powinna otrzymać prawo do wypowiedzenia się na temat kierunków tej transformacji. Młodzież zdaje sobie sprawę, że to jest właśnie ten moment kiedy mają możliwość stworzenia miejsca do swojego życia i pracy w przyszłości.

Działania obejmują spotkania w każdym z państw biorących udział w projekcie. W trakcie tych spotkań będą prowadzone prace nad podręcznikiem, którego zadaniem będzie wprowadzenie młodych ludzi w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Dziesięć organizacji, po jednej z każdego kraju partnerskiego weźmie udział w tworzeniu podręcznika.

Organizacje zaangażowane w projekt to:

  • Spółdzielnia Socjalna "Piast" (Polska)
  • ASOCIATIA SE POATE (Rumunia)
  • Sushal Hub Sdruzhenie (Bułgaria)
  • Asociacija "Aktyvus jaunimas" (Litwa)
  • Drustvo Bodi svetloba (Słowenia)
  • Zentrum für innovative Bildung (Austria)
  • Eu&Pro centrum vzdělávání a praxe, s.r.o. (Czechy)
  • European Center for Research and Regional Development (Łotwa)
  • Tudatos Tervezésért (Węgry)
  • Youth for Equality (Słowacja)

Beneficjent: Spółdzielnia Socjalna “Piast”
Projekt realizowany od 01.11.2021 do 01.05.2024
Wartość projektu: 314 732 euro
Dofinansowano ze środków Erasmus +

Wróć do listy