Śląskie lokalnie 2021- 2023 - małe granty FIO

Śląskie lokalnie 2021- 2023 - małe granty FIO

Celem projektu jest wsparcie młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa śląskiego w realizacji ich oddolnych inicjatyw, przez rozdanie 1,4 miliona złotych w konkursie mikrograntowym.

Konkurs skierowany jest do:

  • młodych organizacji pozarządowych, które zostały zarejestrowane nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a ich przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 30 tysięcy złotych,
  • grup nieformalnych, składających się z przynajmniej 3 osób,
  • organizacji pozarządowych (patronackich), składających wniosek w imieniu grupy nieformalnej.

W konkursie można ubiegać się o granty w wysokości od 1000 do 5000 złotych.

W ramach projektu zorganizujemy 18 spotkań informacyjnych w różnych miastach i gminach wiejskich na terenie województwa śląskiego, na których omówimy zasady składania wniosków w konkursie oraz regulamin.

Dodatkowo przeprowadzimy 6 warsztatów Akademii Dobrego Projektu, podczas których zastanowimy się:

  • czym jest dobry projekt społeczny,
  • jakie są potrzeby naszej lokalnej społeczności,
  • jak określać cele i rezultaty zakładanych działań.

Konkurs składa się z 3 edycji:

  • Edycja pierwsza rozpoczyna się 1 sierpnia 2021 roku i zakończy się 30 listopada 2021 roku.
  • Druga edycja rozpocznie się 1 marca 2022 roku i potrwa do 30 listopada 2022 roku.
  • Działania w trzeciej edycji rozpoczną się 1 marca 2023 roku, za zakończą się 30 listopada 2023 roku.
Wróć do listy