Make Home Not War

Make Home Not War

Celem projektu jest poprawa warunków bytowych co najmniej 120 osób poszkodowanych z regionów Kotayk, Ararat, Syunik w Armenii.

Projekt swoim działaniem obejmie 60 dzieci, 20 kobiet, 10 osób niepełnosprawnych poprzez odbudowę i remont 30 domów, które uległy zniszczeniu w wyniku konfliktu zbrojnego w Górskim Karabachu. 

W pierwszej kolejności przeprowadzimy kwalifikację, sporządzimy kosztorys i plan prac remontowo-budowlanych.

Rozpoczniemy też najpilniejsze prace, które pomogą rodzinom przetrwać sezon zimowy.

Zaangażujemy też beneficjentów aby z pomocą profesjonalistów prowadzili samodzielne prace budowlane.

W ramach projektu udzielona zostanie następująca pomoc:

 •  zakup materiałów budowlanych
 •  zakup narzędzi
 •  wsparcie inżyniera
 • wsparcie specjalistyczne przy trudniejszych pracach
 •  wartość pomocy na jeden dom wyniesie maksymalnie 6000 euro.

Po zakończeniu prac budowlanych nagramy reportaż, w którym pokażemy, jak zmieniły się warunki mieszkaniowe naszych beneficjentów, przeprowadzimy wywiady z rodzinami, które skorzystają z naszej pomocy, a także z osobami, które będą bezpośrednio zaangażowane w prace. 

Film zostanie wyświetlony w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Katowicach oraz zostanie poprzedzony prelekcją na temat polskiej pomocy humanitarnej w Armenii

 • Beneficjent: Instytut Pracy i Edukacji 
 • Projekt realizowany od 01.10.2021r. do 31.12.2022r.
 • Wartość projektu:  931 650,00 zł
 • Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw
  Zagranicznych RP
Wróć do listy