Inkubator Polskości

Inkubator Polskości

Celem projektu jest stworzenie Inkubatora Polskości, czyli ośrodka wspierania inicjatyw patriotycznych i konserwatywnych na Śląsku. 

W ramach projektu powstanie Inkubator Polskości, który będzie wspierał inicjatywy patriotyczne i konserwatywne na Śląsku. Stworzymy nowoczesne miejsce przystosowane do celów warsztatowo-konferencyjnych, tak aby udostępnić miejsce do pracy dla specjalistów i mentorów. Powołamy Radę Programową, która będzie trzymała pieczę nad działaniami instytucji, a którą tworzyć będą naukowcy i ludzie kultury. 

Beneficjenci- małe organizacje patriotyczne i grupy nieformalne ze Śląska- będą mogły korzystać ze wsparcia nieodpłatnie.

Zapewnimy niezbędny sprzęt biurowy, audio-wizualny, a także wsparcie ekspertów specjalizujących się w prowadzeniu działalności patriotycznej i obywatelskiej, księgowości oraz fundraisingu.

Inkubator będzie czynnie promował kulturę i wiedzę patriotyczną, podkreślając ich szczególną wartość, wzmacniając świadomość i podkreślając potrzebę ich ochrony. Wsparcie małych organizacji patriotycznych będzie miało charakter zarówno cykliczny jak i ciągły.

Inkubator będą tworzyć następujące organizacje:

1. Organizacje odpowiedzialne za bezpośrednie funkcjonowanie inkubatora:

 • Instytut Pracy i Edukacji,
 • Instytut Roździeńskiego,
 • Instytut Inicjatyw Lokalnych im. W. Pańki,
 • Fundacja na Rzecz Rzetelnej Debaty Publicznej,

2. Organizacje wspierające, które będą pomagać w realizacji programu inkubatora:

 • Koło naukowe Ordo luris
 • Polska Korporacja Akademicka Silesia Superior
 • Koło Myśli Klasycznej
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

3. Rada Programowa Inkubatora

 • Beneficjent: Instytut Pracy i Edukacji
 • Projekt realizowany od 01.07.2021r. do 30.11.2021r.
 • Wartość projektu: 675 000,00zł
 • Dofinansowano ze środków Funduszu Patriotycznego
Wróć do listy