Ekologia Łączy Ludzi

Ekologia Łączy Ludzi

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry pracującej w zakresie edukacji ekologicznej.

Korzystając z wiedzy TTB Association z Norwegii i wypracowanych przez nich dobrych praktyk wraz z dwudziestoma edukatorami zostaną stworzone scenariusze warsztatów integracyjnych z edukacji ekologicznej. Odbiorcami tych warsztatów mają być osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności oraz osoby zdrowe.

Następnie scenariusze zostaną rozesłane do 50 ośrodków edukacji ekologicznej w Polsce a także będą dostępne na stronie internetowej na wolnej licencji.

SZKOLENIA

5-dniowy cykl szkoleń przeprowadzi trener z organizacji TTB Association, a uczestniczyć w nich będzie 10 liderek i 10 liderów z 10 organizacji ekologicznych z województwa śląskiego.

Uczestnicy poznają pojęcia takie jak „Treterapia”, “Hageterapia”, “Friluftsliv”, które odnoszą się do edukacji w której dużą rolę odgrywa kontakt z przyrodą.

Uczestnicy łącząc polskie i norweskie doświadczenia opracują 4 scenariusze warsztatów integracyjnych z edukacji ekologicznej.

W projekcie weźmie udział po 2 edukatorów ekologicznych z następujących organizacji:

  • Stowarzyszenie „Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej, Dąbrowa Górnicza
  • Fundacja Park Śląski, Chorzów
  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło, Cieszyn
  • Fundacja na Rzecz Edukacji Ekologicznej Ekologia, Chełm Śląski
  • Fundacja Przyroda i Człowiek, Kroczyce
  • Fundacja Otoczeni Zielenią, Mikołów
  • Sląski Ogród Botaniczny, Mikołów
  • Fundacja Ekologiczna ARKA, Bielsko-Biała
  • Śląska Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym, Chorzów
  • Spółdzielnia Socjalna Zielone Śląskie, Gliwice

Projekt "Ekologia łączy ludzi" korzysta z dofinansowania o wartości 10 259 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest profesjonalny rozwój kadry pracującej w obszarze edukacji ekologicznej w zakresie włączania osób o lekkim stopniu niepełnosprawności intelektualnej do programów edukacji ekologicznej.

Wróć do listy