Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów

Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów

Celem projektu Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów jest wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu poprzez: możliwość samorealizacji, uczestnictwa w życiu lokalnej polityki i posiadaniu realnego wpływu na działania władz gmin.

Zadaniem projektu „Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów” jest aktywizacja seniorów 60+ poprzez promocję partycypacji społecznej oraz zwiększenie świadomości korzyści płynących z ich angażowania się w tworzenie lokalnej polityki.

WARSZTATY Z PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

WARSZTATY Z PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Zorganizujemy warsztaty z partycypacji społecznej dla 100 seniorów z powiatu zawierciańskiego. Uczestniczące w zajęciach osoby starsze zwiększą swoją świadomość w zakresie korzyści płynących z angażowania się w tworzenie lokalnej polityki z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej.

SPACER BADAWCZY

Przeprowadzimy łącznie 10 spacerów badawczych na terenie powiatu zawierciańskiego, podczas których seniorzy będą mieli okazję w bezpośredni sposób wskazać źródła swoich problemów związanych z projektowaniem przestrzeni w danej gminie.

SPACER BADAWCZY
PISANIE PETYCJI I STWORZENIE MAP POTRZEB SENIORÓW

PISANIE PETYCJI I STWORZENIE MAP POTRZEB SENIORÓW

Nauczymy seniorów jak pisać petycje oraz damy wskazówki, jak komunikować się z lokalną władzą. Ponadto dla każdej gminy zostanie opracowana Mapa Potrzeb Seniorów ze zdjęciami i opisami wskazanych miejsc podczas spaceru.

SPOTKANIA Z LOKALNYMI WŁADZAMI I PRZEKAZANIE STWORZONYCH MAP

Bezpośredni kontakt seniorów z przedstawicielami władz, da im poczucie, iż są aktywnymi obywatelami mającymi wpływ na środowisko lokalne. Przekazanie Map Potrzeb Seniorów, w obrazowy sposób ukaże włodarzom gmin realne problemy, z jakimi na co dzień borykają się seniorzy i stworzy okazję do ich rozwiązania.

SPOTKANIA Z LOKALNYMI WŁADZAMI I PRZEKAZANIE STWORZONYCH MAP

PROJEKT SKIEROWANY DO GMIN:

 

 • Irządze
 • Kroczyce
 • Łazy
 • Ogrodzieniec
 • Pilica
 • Poręba
 • Szczekociny
 • Włodowice
 • Zawiercie
 • Żarnowiec

            

HARMONOGRAM WSPARCIA:

 • Projekt realizowany od 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 • Wartość projektu: 71 644,50 zł w tym wartość dofinansowania: 63 394,50 zł.
 • Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.
Wróć do listy