Bezpieczne Grupy Wsparcia

Bezpieczne Grupy Wsparcia

Celem projektu jest utworzenie grupy wsparcia dla 150 kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, które wezmą udział w cyklu warsztatów terapeutycznych. Dzięki nim uczestniczki zdobędą wiedzę z zakresu radzenia sobie z konfliktem, dowiedzą się, jakie istnieją formy samo rzecznictwa i gdzie należy szukać pomocy w przypadku przemocy domowej.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Podczas działań w projekcie będziemy wspierać kobiety z 9 miast województwa śląskiego: Gliwic, Zabrza, Katowic, Bytomia, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich, Tarnowskich Gór, Toszka, Zawiercia. W ramach projektu zorganizujemy:

 • 9 warsztatów organizacyjnych,
 • 396 warsztatów z elementami arteterapii,
 • 45 szkoleń przygotowujących do roli “self-adwokatek”,
 • 35 spotkań z Komendami Policji, kuratorami sądowymi, Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Ośrodkami Interwencji Kryzysowej,
 • 9 eventów rodzinnych dla rodzin uczestniczek,
 • 9 sesji fotograficznych dla członkiń grup i ich bliskich,
 • 9 warsztatów analizy kolorystycznej dla członkiń grup,
 • akcję crowdfundingową w celu zbiórki środków na dalszy rozwój grup wsparcia.

DZIAŁANIA

 • Warsztaty organizacyjne: Poświęcone będą integracji uczestniczek poprzez stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której odbywały się będą dalsze spotkania grupy wsparcia. Podczas warsztatów uczestniczki nauczą się tworzyć dekoracje DIY mając do dyspozycji płótna, farby, poduszki, sznurki, tkaniny.
 • Warsztaty z elementami arteterapii: Arteterapia to inaczej terapia przez sztukę - malowanie obrazów, tworzenie biżuterii, scrapbooking, decoupage, produkcja świec czy kosmetyków. Warsztaty pozwolą na uwolnienie blokady emocjonalnej i zmniejszenie napięcia. Ponadto uczestniczki wezmą udział w treningach asertywności i rozwoju osobistego.
 • Warsztaty przygotowujące do roli “self-adwokatek”: Podczas warsztatów ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczki zdobędą wiedzę jak prowadzić działania społeczne w obronie praw osób narażonych na przemoc domową oraz kompetencje do przekazywania informacji osobom dotkniętym przemocą domową jako “self-adwokatki”.
 • Eventy rodzinne dla rodzin członkiń grup wsparcia: Wydarzenie będzie miało charakter podsumowania działalności grup wsparcia. Odbędą się animacje dla dzieci, tj. warsztaty modelowania balonów/warsztaty małego chemika. Uczestniczki wezmą udział w warsztatach z analizy kolorystycznej oraz w profesjonalnej sesji zdjęciowej wraz z rodzinami.
 • Porady specjalistów: W ramach grupy wsparcia uczestniczki będą mogły bezpłatnie skorzystać z pomocy psychologów, prawników, terapeutów, specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy. Konsultacje ze specjalistami będą odbywały się stacjonarnie w biurze lub zdalnie - telefonicznie/online.
 • Strona internetowa projektu: Zawierać będzie informacje na temat projektu, a także wtyczkę do portalu crowdfundingowego. Członkinie grupy stworzą cykliczną zbiórkę w modelu subskrypcji - darczyńcy w ramach podziękowania za wpłaty będą otrzymywać rękodzieła wytworzone przez uczestniczki podczas warsztatów.
 • Beneficjent: Instytut Pracy i Edukacji
 • Termin realizacji projektu: 01.10.2021 - 30.09.2023
 • Wartość projektu: 49 999,00 euro
 • Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG
Wróć do listy