Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Celem projektu jest wspomaganie trybu życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc specjalisty w życiu codziennym.

Grupa Docelowa

Grupą docelową są pełnoletni mieszkańcy gminy Zawiercie, posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz umiarkowanym.

Usługi Asystenta

Usługi asystenta polegają na wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsca przez uczestnika Programu (praca, dom, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, gabinety lekarskie itp.), pomoc w zakupach, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu dóbr kultury, wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Rekrutację Prowadzi MOPS

Rekrutację Prowadzi MOPS

Wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu.

42-400 Zawiercie
ul. Piłsudskiego 47

  • tel.: +48 (32) 67 221 34
  • tel.: +48 (32) 67 277 01
  • fax.: +48 (32) 67 221 34
  • e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Klaster

Adresy do biur Klastra, a także adresy ośrodków, które prowadzimy oraz naszych przedsiębiorstw. Znajdziesz nas w całym województwie.

  • adres: ul. o. Jana Siemińskiego 22, 44-100 Gliwice, 1 piętro
  • tel.: 32 630 43 19
  • email: kontakt@klaster.org.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, realizowany ze współpracą MOPS Zawiercie. Wartość projektu: 126 274,96 zł w tym wartość dofinansowania wynosi: 115 674,96 zł.

Klaster
Wróć do listy