Wsparcie ekonomii społecznej w gruzińskiej turystyce

Wsparcie ekonomii społecznej w gruzińskiej turystyce

Celem projektu jest wzmocnienie systemu opieki i ochrony praw osób niepełnosprawnych w regionie Kakheti w Gruzji poprzez stworzenie dla nich 10 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach branży turystycznej, szczególnie dotkniętej skutkami pandemii COVID-19, które w wyniku uczestnictwa w projekcie oraz uzyskania wsparcia przekształcą się w przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.

 Główne założenia projektu

  • stworzenie 10 miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami w regionie Kakheti w Gruzji,
  • wsparcie szkoleniowe dla 30 przedsiębiorców i ich pracowników  w zakresie ekonomizacji oraz działalności PES,
  • przeszkolenie 3 przedstawicieli organizacji partnerskiej Helsinki Citizens’ Assembly Georgian Committee w zakresie funkcjonowania sektora ekonomii społecznej,
  • ogłoszenie konkursu biznesplanów dla przedsiębiorstw biorących udział w warsztatach. Wszystkie przedsiębiorstwa biorące udział w konkursie przygotują biznesplany przekształcające swoje przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwa ekonomii społecznej poprzez stworzenie co najmniej 2 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • w procedurze konkursowej wyłonienie 6 przedsiębiorstw, które otrzymają wsparcie na przekształcenie swojego przedsiębiorstwa w podmiot ekonomii społecznej do wartości 20 000 zł (około 5 000 $),
  • przygotowanie vademecum w języku gruzińskim i angielskim, które będzie zachęcać do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Vademecum zostanie udostępnione wszystkim uczestnikom oraz rozpromowane na terenie całej Gruzji i udostępnione za darmo wszystkim zainteresowanym.
  • dla przedsiębiorców, którzy otrzymają wsparcie przygotowana zostanie strona internetowa w języku polskim promująca ich przedsiębiorstwo jako przedsiębiorstwo działające społecznie i zachęcające polskich turystów do skorzystania z ich oferty.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Polska Pomoc Rozwojowa – Gruzja

Polska Pomoc Rozwojowa – Gruzja

Projekt będzie realizowany do końca 2021 roku, a planowany termin szkolenia w Gruzji to październik 2021.
Projekt zakłada pomoc rozwojową Polski dla Gruzji poprzez stworzenie nowych miejsc pracy i aktywizację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych. Cel zostanie osiągnięty poprzez szkolenie przedsiębiorców i zachęcenie ich do przekształcania swoich przedsiębiorstw w podmioty ekonomii społecznej w których osoby niepełnosprawne znajdą nowe miejsca pracy. 

Wróć do listy