Szkolne Inkubatory Ekologiczne

Szkolne Inkubatory Ekologiczne

W ramach projektu przeprowadzimy konkurs na stworzenie 10 szkolnych ekopracowni, do którego zaprosimy uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z województwa śląskiego.

O projekcie

O projekcie

Do udziału w projekcie zaprosimy 1315 szkół podstawowych z województwa śląskiego, do konkursu mogą przystąpić zespoły, na które składać będą się trzej reprezentanci szkół wraz z nauczycielem. Zespoły zaproponują swoje pomysły i projekt wykonania ekopracowni w swojej szkole, których maksymalny budżet to 3 000 zł.
 W tworzeniu i funkcjonowaniu pracowni będą brali czynny udział uczniowie we współpracy z doświadczonymi edukatorami ekologicznymi, którymi będą współpracownicy SS Piast oraz Fundacji Park Śląski .

Po stworzeniu ekopracowni edukatorzy zaprojektują i przeprowadzą warsztaty dla uczniów zaangażowanych w projekt, którzy będą eko-ambasadorami, a którzy w późniejszym czasie przeprowadzą zajęcia dla swoich rówieśników.

W warsztatach prowadzonych przez ambasadorów udział weźmie 2000 uczniów z 10 szkół podstawowych, a działania podjęte w ramach projektu będą opublikowane w eko-narzędziowniku na stronie internetowej projektu i zostaną rozesłane do szkół podstawowych z województwa śląskiego. Uczniowie stworzą też film promujący projekt, którego adresatami będą uczniowie szkół podstawowych z całego kraju.

W wyniku realizacji działań uczniowie zwiększą swoją świadomość o podstawowych zasadach ochrony przyrody oraz bioróżnorodności, rozwiną praktyczne umiejętności związane z ochroną środowiska, a także zwiększą swoją aktywność i odpowiedzialność w rozwiązywaniu problemów środowiskowych. Realizacja projektu przyczyni się do zmiany podejścia uczniów do ekologii, dzięki czemu w sposób świadomy będą chronili swoje środowisko naturalne.

  • Beneficjent: Spółdzielnia Socjalna "PIAST"
  • Projekt realizowany od 01.10.2021r. do 13.12.2022r.
  • Wartość projektu: 675 660,00 zł
  • Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG
Wróć do listy