GoEconomy 2.0

GoEconomy 2.0

GOECONOMY 2.0 - II edycja programu mentorskiego dla 16 organizacji pozarządowych, który dotyczy ekonomizacji rozwoju instytucjonalnego.

Celem projektu jest wsparcie ekonomizacji organizacji pozarządowych poprzez ich rozwój instytucjonalny i kompetencyjny w zakresie zwiększenia możliwości do uniezależnienia się od grantów ze środków publicznych.

W ramach projektu zorganizujemy program mentorski dla 16 organizacji pozarządowych z 7 województw, które są zainteresowane rozwinięciem działalności swoich organizacji. Odbędą się dwa seminaria (pierwsze w Gliwicach natomiast drugie w Chorzowie), a także wizyta studyjna w siedzibie Instytutu Rozwoju Rynku Pracy w Zawierciu. W rezultacie przeprowadzonych działań, przedstawiciele 16 organizacji uczestniczących w projekcie stworzą, a następnie wdrożą w życie konkretne modele biznesowe.

Organizacje rozpoczną prowadzenie działalności odpłatnej lub działalności gospodarczej w różnych formach:

 • 2 założą spółdzielnie socjalne,
 • 1 wdroży model kampanii crowdfoundingowej finansujące działania statutowe,
 • 7 rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej w celu finansowania działań statutowych,
 • 3 organizacje powołają spółki celowe w postaci spółek z o.o. non-profit, które będą prowadzić działalność finansującą cele statutowe założyciela,
 • 3 organizacje stworzą model rozwijania odpłatnej działalności statutowej.

Dzięki przeprowadzonym działaniom, organizacje:

 • zdobędą umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia odpłatnej działalności statutowej oraz działalności gospodarczej, ekonomizacji działalności swoich organizacji oraz tworzenia modeli biznesowych
 • zdobędą nowe doświadczenia, zapoznają się z dobrymi praktykami i standardami ekonomizacji trzeciego sektora oraz pozyskają partnerów do współpracy przy wdrażaniu  modeli biznesowych
 • nauczą się, w jaki sposób zgodnie z prawem prowadzić działalność odpłatną w ramach organizacji, jak zakładać spółdzielnie socjalne i spółki z o.o. non-profit
 • Termin realizacji projektu: 2021–05–01 - 2022–12–31
 • Wartość projektu: 171 300,00 zł
 • Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
Wróć do listy