Śląska Akademia Kompetencji Społecznych

Śląska Akademia Kompetencji Społecznych

To projekt skierowany do młodzieży w wieku 14-17 lat, korzystającej z pomocy ośrodków wychowawczych, domów dziecka czy świetlic socjoterapeutycznych, mający na celu zwiększenie ich aktywności i umiejętności społecznych.

Podczas działań w projekcie będziemy wspierać uczestników z 15 miast województwa śląskiego: Rydułtów, Myszkowa, Łazisk Górnych, Knurowa, Czerwionki-Leszczyn, Czeladzi, Cieszyna, Bierunia, Lublińca, Wodzisławia Śląskiego, Żywca, Zawiercia, Świętochłowic, Raciborza, Będzina. Młodzież biorąca udział w projekcie:

  • weźmie udział w cyklu 5 warsztatów z zakresu tematyki kompetencji komunikacyjnych, społecznych, team buildingu i design thinkingu,
  • zrealizuje własną, autorską akcję społeczną na rzecz wybranej społeczności lokalnej,
  • nakręci film przedstawiający zrealizowane działania, pokazujące aktywność społeczną uczestników projektu,
  • podwyższy swoje kompetencje społeczne i ilość podejmowanych aktywności społecznych na rzecz dobra wspólnego.

W ramach realizacji projektu obejmiemy wsparciem 120 młodych ludzi, zaangażujemy młodzież do realizacji 15 akcji społecznych na rzecz wybranych społeczności lokalnych, przeprowadzimy 75 warsztatów, nakręcimy 15 filmów przedstawiających aktywność społeczną uczestników projektu, przygotujemy 15 artykułów sponsorowanych w celu promocji działań młodzieży w społeczności lokalnej.

Zajęcia odbywać się będą w małych 8-osobowych grupach, w wymiarze około 36 godzin, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. Każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem mentora.  

Warsztaty

Podczas warsztatu uczestnicy poznają techniki aktywnego słuchania, właściwej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, podejmowania interakcji, bariery utrudniające komunikację i ich zwalczanie, uczą się wystąpień publicznych, przyjmowania krytyki i radzenia sobie z nią, a także wzmacniają pewność siebie.  

Podczas zajęć poruszana będzie tematyka asertywności i samooceny, kształtowane będą umiejętności rozpoznawania problemów i emocji innych na materiale filmowym i zdjęciowym, umiejętność mówienia o emocjach, skuteczna autoprezentacja, zdrowa samoocena.

Podczas warsztatu poruszane będą zagadnienia:  wprowadzenie do tematu współpracy w grupie, dzielenie się pomysłami, wspólne podejmowanie decyzji, bycie dobrym współpracownikiem, akceptacja różnorodności, umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole, skuteczne rozdzielanie zadań pomiędzy członkami grupy.

Podczas warsztatu młodzież będzie miała okazję porozmawiać z mieszkańcami swojego miasta, na temat ich problemów lokalnych, następnie w grupach analizować będą uzyskane odpowiedzi w formie przedstawienia ich na forum, dyskusji i debaty.

Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się od podstaw tworzyć swoją własną akcję społeczną, poprzez korzystanie z matryc akcji społecznych, zawierających miejsce na opis: wybranej społeczności lokalnej i jej problemów, celu realizacji akcji i zakładanych rezultatów, podejmowanych działań podczas akcji,  przypisanych zadań do poszczególnych uczestników grupy, szczegółów realizacji: czasu, miejsca, zakładanych wydatków. miejsca i czasu przeprowadzenia akcji.

Projekt „Śląska Akademia Kompetencji Społecznych”  - projekt rozwoju aktywności społecznej 120 osób w wieku 14-17 lat, realizowany w ramach Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. Beneficjent: Instytut Rozwoju Rynku Pracy.

Wartość projektu: 189 800,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi 184 550,00 zł.

Okres realizacji projektu: 1.06.2021 - 31.12.2022

Wróć do listy