NGO Partnership for Three Seas Initiative

NGO Partnership for Three Seas Initiative

Celem projektu: „NGO Partnership for Three Seas Initiative” jest powołanie Federacji Organizacji Pozarządowych Trójmorza, dzięki czemu powstanie przestrzeń do współpracy, wzajemnej wymiany doświadczeń, a także promowania Trójmorza w państwach współtworzących inicjatywę.
 

NGO Partnership for Three Seas Initiative jest skierowany do mieszkańców wszystkich państw składających się na inicjatywę Trójmorza. Wierzymy, że nasz region Europy charakteryzuje się unikatowym w skali świata doświadczeniem, a także specyficzną tożsamością. W celu koordynacji działań o skali międzynarodowej powołamy Federację Trójmorza. Internetowa kampania społeczna realizowana jednocześnie w jedenastu państwach pozwoli nam dotrzeć do co najmniej 300 000 mieszkańców państw wchodzących w skład inicjatywy. Punktem kulminacyjnym projektu jest organizacja Międzynarodowej Konferencji Eksperckiej, w której wezmą udział profesjonaliści oraz naukowcy zajmujący się na co dzień trójmorską integracją.

 

Zaplanowane inicjatywy

Zaplanowane inicjatywy

Ponadto w ramach NGO Partnership for Three Seas Initiative zorganizujemy:

  • Wykłady oraz debaty poświęcone tożsamości, historii, kulturze, gospodarce państw wchodzących w skład inicjatywy Trójmorza,
  • Warsztat z powoływania międzynarodowej organizacji pozarządowej,
  • Warsztaty z kreowania internetowych kampanii społecznych,
  • Film promujący inicjatywę Trójmorza oraz samą Federację,
  • Publikacje pokonferencyjną.

 

Naszymi partnerami są: ICM Jindřichův Hradec z.s. (Czechy), Innovative Education Center (Austria), Youth for Equality (Słowacja), A.T.I.C. Galati Asociatia Tinerilor cu Initiativa Civica (Rumunia), Ainera (Litwa), Youth Bridges Budapest (Węgry), Regional Cluster “North-East” (Bułgaria), Klub Koroških Študentov (Słowenia), Zemgale NGO Centre (Łotwa) oraz Shadow Casters (Chorwacja).

 

 

  • Beneficjent: Instytut Pracy i Edukacji
  • Projekt realizowany od 15.04.2021 do 15.12.2021
  • Wartość projektu: 114 830,00 zł
  • Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Wróć do listy