Improve Yourself

Improve Yourself

Celem projektu jest dyskusja oraz wymiana dobrych praktyk dotyczących sposobów radzenia sobie młodych Europejczyków na obecnym rynku pracy, który uległ pogorszeniu w wyniku pandemii. 

Razem z naszymi partnerami z Rumunii, Armenii i Włoch zbadamy jak wygląda sytuacja młodych ludzi na rynku pracy w obliczu pandemii. Przeprowadzimy ankietę wśród młodych ludzi chcących rozpocząć życie zawodowe po studiach, aby dowiedzieć się jakie problemy napotykają podczas szukania pracy. Zapytamy pracodawców jakich umiejętności oczekują od studenta startującego na rynku pracy. 

Uczestnicy wezmą udział w cyklu warsztatów, podczas których nabędą umiejętności autoprezentacji, poprawnej retoryki i kompetencji liderskich. W trakcie warsztatów stworzą poradnik dla swoich rówieśników, który zostanie przekształcony w mapę szans i zagrożeń zawierającą praktyczne wskazówki i doświadczenia uczestników jak poradzić sobie na postepidemicznym rynku pracy.

Rezultatem realizacji działań będzie:

  • wspieranie integracji społecznej, zwiększanie zrozumienia międzykulturowego,
  • włączenie się w walkę z bezrobociem wśród młodych Europejczyków, które obecnie jest jednym z najważniejszych wyzwań dla Unii Europejskiej,
  • podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności osób młodych, w tym osób o mniejszych szansach,
  • promowanie udziału w życiu demokratycznym Europy i rynku pracy,
  • aktywnego obywatelstwa, dialogu międzykulturowego.

 

Chcesz podzielić się swoim doświadczeniem? Napisz do nas - anhelina.odyntsova@klaster.org.pl 

Zobacz inne filmy z wymiany Improve Yourself - TUTAJ

  • Beneficjent: Instytut Pracy i Edukacji
  • Projekt realizowany od 1.03.2021 do 28.02.2022.
  • Wartość projektu: 16 982 EUR
  • Projekt dofinansowany ze środków programu Erasmus+.
Wróć do listy