Młodzieżowe Forum Ochrony Przyrody

Młodzieżowe Forum Ochrony Przyrody

Projekt jest skierowany do młodzieży z 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i śląskiego. Młodzi mieszkańcy tych regionów będą rozmawiać na temat ochrony przyrody.

Uczestnicy wezmą udział w ekologicznych warsztatach oraz w debatach typu open-space, na podstawie których wypracują wspólne stanowisko w kwestiach środowiskowych. Zaprosiliśmy przedstawicieli organów samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i przedstawicieli przemysłu, co umożliwi młodzieży wejście w bezpośredni dialog z decydentami.

Działania

Działania

  • debaty z udziałem młodzieży i decydentów,
  • konsultacje internetowe z młodzieżą,
  • warsztaty ekologiczne w Parku Śląskim,
  • przygotowanie “Lokalnej Strategii Ochrony Przyrody”.
  • Beneficjent: Fundacja "Park Śląski"
  • Projekt realizowany od 1.01.2021 do 30.08.2021.
  • Wartość projektu: 13 056 EUR
  • Projekt dofinansowany ze środków programu Erasmus+.
Wróć do listy