Jurajscy Zawodowcy

Jurajscy Zawodowcy

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Zawierciańskim.

Celem projektu jest wzrost kompetencji młodych ludzi poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach i szkoleniach zawodowych, szkoleniach podnoszących kompetencje kluczowe, a także poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu i zakup pomocy dydaktycznych dla szkół zawodowych. 

DORADZTWO ZAWODOWE

 • indywidualne i grupowe poradnictwo w obszarach: poznać siebie, poznać zawody, poznać ścieżki kształcenia, poznać rynek pracy;
 • określenie zgodności predyspozycji uczniów z realizowanym kierunkiem kształcenia;
 • konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;
 • pomoc w nabywaniu kwalifikacji zawodowych: opanowanie umiejętności pracowniczych, staże zawodowe,
 • pomoc w planowaniu rozwoju edukacyjno-zawodowego;
 • realizowanie działań na rzecz aktywności uczniów na rynku pracy – poszukiwanie i utrzymywanie pracy oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • analizę potrzeb rynku pracy i możliwości wykorzystania potencjału instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego szkół.

STAŻE

W stażach weźmie udział 60 uczniów. Staże będą organizowane u przedsiębiorców wskazanych przez szkoły w trakcie diagnozy. Staż uczniowski będzie realizowany w oparciu o art. 121a ustawy Prawo oświatowe. Okres realizacji stażu wyniesie 150 godzin. Preferowani do kierowania na staże są uczniowie, którzy nie realizują kształcenia praktycznego u pracodawców. Każdy stażysta otrzyma stypendium w wysokości 2000 zł brutto.

 

 

Uczestnicy

Uczestnicy

 • uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • pracodawcy w Powiecie Zawierciańskim,
 • nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Działania

 • szkolenia i kursy podnoszące umiejętności uniwersalne, kompetencje kluczowe oraz kwalifikacje zawodowe uczniów,
 • staże uczniowskie,
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli,
 • doposażenie placówek edukacyjnych prowadzących kształcenie zawodowe,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe.
Działania

Wejdź na naszą stronę

jurajscyzawodowcy.pl

 

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w projekcie, napisz! Wypełnij formularz, a nasz koordynator skontaktuje się z Tobą!

lukasz.loj@klaster.org.pl

+48 697 752 201

 • Projekt jest realizowany od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. 
 • Wartość projektu: 1 944 478,00 złotych
 • Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Wróć do listy