Aktywni plus - program aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu zawierciańskiego

Aktywni plus - program aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu zawierciańskiego

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i zbliżenie do rynku pracy 41 osób z niepełnosprawnościami i wychowanków pieczy zastępczej. 

Na pierwszym etapie uczestnicy skorzystają ze wsparcia doradcy zawodowego. Następnym etapem będą szkolenia zawodowe dobrane na podstawie Indywidualnych ścieżek rozwoju wypracowanych podczas doradztwa zawodowego oraz staże zawodowe. Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby zagrożone wykluczeniem zdobędą lub podniosą swoje kompetencje, zwiększą umiejętność samodzielnego poruszania się na rynku pracy i poprawią swoją sytuację bytową. Wszystkie działania będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. 

 

 

Rezultatem projektu będzie zwiększenie świadomości pracodawców w zakresie korzyści zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem. Projekt podkreśla rolę wspierania aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Jesteś zainteresowany zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnościami? 

Zadzwoń pod numer 732-259-513 lub napisz: beata.pilis@klaster.org.pl 

Miejsce realizacji

Projekt jest realizowany na terenie powiatu zawierciańskiego. Projekt realizuje Spółdzielnia Socjalna Piast.

Miejsce realizacji
  • Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt.:"Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Śląśkiego na lata 2014-2020. 
  • Termin realizacji: do 28.02.2021
  • Kwota dofinansowania: 349 669,55 zł
logotypy
Wróć do listy