Gliwice OdNowa

Gliwice OdNowa

Istotą projektu są działania watchdogowe, czyli promujące jawność finansów publicznych, transparentność życia publicznego, aktywność obywatelską i partycypację w procesach stanowienia prawa lokalnego. Wszystko w trosce o jakość demokracji i samorządności. 

W ramach projektu prowadzimy stały monitoring jawności jakości życia publicznego w Gliwicach. Pod lupę bierzemy finanse publiczne, jakość procesu stanowienia prawa lokalnego, prace Rady Miasta i komisji RM. Przyglądamy się funkcjonowaniu miejskich spółek komunalnych, sprawdzamy prawidłowość realizowania przepisów o dostępie do informacji publicznej. 

 

  • Analizujemy wydatki samorządu, stworzymy infografiki, które w przystępny sposób wizualizować będą sposób gospodarowania publicznymi środkami. W ramach projektu promować będziemy społeczeństwo obywatelskie, aktywność obywatelską, partycypację w lokalnych procesach demokratycznych. 
  •  
  • Zajmujemy się także: konsultacjami społecznymi, inwestycjami miejskimi, dostępem do informacji publicznej, monitorowaniem lokalnych mediów, pomocą prawną dla aktywistów realizujących działania strażnicze, wspieraniem świadomości obywatelskiej wśród mieszkańców Gliwic. 

 

  • W ramach projektu powstał portal obywatelski, którego zadaniem jest upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu - Gliwice OdNowa
  • Projekt jest realizowany od 01.05.2020 r. do 31.12.2021 r. 
  • Wartość projektu: 194 100,00 zł
  • Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
Wróć do listy