Rynek Pracy Otwarty dla Młodzieży

Rynek Pracy Otwarty dla Młodzieży

Celem projektu jest sformułowanie stanowiska polskiej młodzieży na temat tego, w jaki sposób należy kształtować priorytety polityki rynku pracy.

Wydarzenie umożliwi młodym ludziom podjęcie dyskusji z najważniejszymi osobami w państwie na temat spraw związanych z problemem bezrobocia w Polsce i w Europie. Młodzież będzie miała ważny wpływ na proces kształtowania się polityki młodzieżowej w Polsce. 

uczestnicy

uczestnicy

W projekcie weźmie udział młodzież w wieku od 23 r. ż. do 27 r. ż. pochodząca z województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego. Będą to osoby zmagające się z problemem bezrobocia w swoim środowisku lokalnym lub z brakiem pomysłu na wejście na rynek pracy, w tym młodzież ucząca się, która często ma problem ze znalezieniem swojego miejsca na rynku pracy w trakcie studiów.

Miejsce realizacji

Projekt realizowany będzie w województwie dolnośląskim, opolskim, śląskim oraz małopolskim. Spotkania przygotowawcze jak i spotkanie finałowe “Forum Otwartego Rynku Pracy” odbędą się w Katowicach. 

Miejsce realizacji

W ramach projektu zorganizujemy debaty open space i panele dyskusyjne, w których będą uczestniczyć ludzie ze świata nauki, gospodarki i polityki. Uczestnicy projektu wraz z liderami organizacji młodzieżowych i administracji publicznej będą rozmawiać na temat różnych form aktywizacji młodych ludzi, tj. programy społeczne i wolontariat, a także na temat negocjacji międzysektorowych dotyczących kreowania polityki rynku pracy. Na zakończenie zorganizujemy 4 dniowe spotkanie finałowe “Forum Otwartego Rynku Pracy” w Katowicach. Podpiszemy kartę na rzecz walki z bezrobociem młodzieży w duchu strategii Europa 2020. Będzie to lista zaleceń, które zdaniem uczestników powinny pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży i osób niepełnosprawnych. 

 

Do realizacji projektu zaprosimy także następujące osoby: 

 1. Minister i Wiceministrowie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 2. Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
 3. prezydenci miast województwa śląskiego,
 4. rektor Uniwersytetu Śląskiego,
 5. Minister i Wiceministrowie Edukacji Narodowej,
 6. Wojewoda Śląski,
 7. Śląski Kurator Oświaty,
 8. Prezes Business Centre Club,
 9. Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
 10. dyrektorzy urzędów pracy z województwa śląskiego,
 11. Prezesi i Wiceprezesi Katowickiej i Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 12. członkowie zarządów powiatów województwa śląskiego.
 • Projekt jest realizowany od 01.05.2020 r. do 30.06.2021 r.
 • Wartość projektu: 12 200 euro
 • Projekt dofinansowany z programu Erasmus+.
Wróć do listy