Zielona Stacja

Zielona Stacja

Celem głównym projektu jest stworzenie systemu franczyzy dla podmiotów ekonomii społecznej.

Tworzony model franczyzy pozwoli na świadczenie usług społecznych przy jednoczesnym zapewnieniu stabilizacji finansowej podmiotu ekonomii społecznej. W ramach projektu otworzymy w sześciu miastach województwa śląskiego i opolskiego punkty Zielonej Stacji, które będą oferować:

 • zdrową żywność od lokalnych producentów,
 • wyroby regionalne,
 • usługi społeczne (asystenckie).​

Bardzo ważnym aspektem działalności Zielonej Stacji jest wspieranie osób niepełnosprawnych we wchodzeniu na rynek pracy oraz reintegracja zawodowa osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

zielona stacja to:

zielona stacja to:

 • zdrowa żywność,
 • lokalni dostawcy,
 • najwyższa jakość wyrobów regionalnych,
 • fair trade,
 • ekologiczna i etyczna produkcja,
 • ukierunkowanie na społeczność lokalną,
 • dbałość o środowisko naturalne,
 • biznes odpowiedzialny społecznie.

 

Harmonogram wsparcia

 • Beneficjent: Spółdzielnia Socjalna "PIAST".
 • Projekt realizowany od 01.05.2020 r. do 30.09.2022 r. 
 • Wartość projektu: 1 884 268,00 zł.
 • Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wróć do listy