Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej OWES to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) powstały z połączenia doświadczeń biznesowych, pozarządowych i społecznych.

OWES obejmuje wsparciem osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w celu zaktywizowania ich na rynku pracy. OWES zwraca szczególną uwagę na lepsze dopasowanie edukacji młodzieży i uczenia się do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wdrożenie wolontariatu kompetencyjnego w śląskich firmach, pobudzenie aktywności grup poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem. 

Organizacje tworzące OWES chcą wykorzystać swoje kompetencje w zakresie wspierania biznesu i podnieść jakość oraz trwałość tworzących się przedsiębiorstw społecznych. 

Głównymi celami OWESu są: wzmocnienie roli sektora ES w aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców woj. śląskiego, poprawa jakości funkcjonowania PES oraz pobudzenie aktywności grup, osób i instytucji, dotyczących ES.

PARTNERZY

LIDER

LIDER

Spółdzielnia Socjalna PIAST w Gliwicach - przedsiębiorstwo społeczne, które cały swój dochód przeznacza na rehabilitację społeczną, zawodową, a także zdrowotną członków spółdzielni i innych osób wykluczonych. Spółdzielnia powstała dzięki projektowi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mającego na celu wsparcie sektora ekonomii społecznej.

KONSORCJANCI

Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach - fundacja powstała pod koniec 2015 roku i zrzesza osoby, które wcześniej działały w innych organizacjach na Śląsku. Współpracuje z dużą grupą  wolontariuszy - są to studenci i doktoranci związani z Uniwersytetem Śląskim mieszkający w różnych miastach województwa śląskiego. 

KONSORCJANCI

Instytut Rozwoju Rynku Pracy - fundacja została powołana do życia w październiku 2015 roku. Podstawowe działania skupiają się na wspieraniu młodzieży w wejściu na rynek pracy. Zajmujemy się działalnością na rzecz aktywizacji młodzieży, edukacją prawną.

FAJNA Spółdzielnia Socjalna - przedsiębiorstwo skupia się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami, oddziaływaniu na społeczności lokalne drogą aktywnego upowszechniania koncepcji rewitalizacji społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej.

TVS Sp. z o.o. w Katowicach - działa w obszarze ekonomii społecznej poprzez działalność Fundacji TVS, organizującej szereg akcji charytatywnych.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach jest jednym z operatorów w projekcie „Śląski System PSF wsparciem rozwoju MMŚP", którego celem jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych MMŚP, zgodnie z ich potrzebami. Ze wsparcia w projekcie mogą także korzystać podmioty sektora ekonomii społecznej.

Wróć do listy