Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek zajmuje się m.in. działaniami pomocowymi, w tym udzielaniem pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. 

Zadanie jest skierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw i osób im najbliższych. Do określenia statusu osoby posługujemy się definicjami przyjętymi w Kodeksie postępowania karnego (dalej: k.p.k.) oraz Kodeksie karnym (dalej: k.k.):

 • Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa (art. 49 § 1 k.p.k.),
 • Świadkiem jest osoba powołana przez organ wymiaru sprawiedliwości do złożenia zeznań z obowiązkiem stawiennictwa (art. 177 § 1 k.p.k.),
 • Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (art. 115 § 11 k.k.).

 

Usługi Ośrodka:

 • pomoc prawna i mediacje - udzielanie nieodpłatnego wsparcia w zakresie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym, a także wsparcia w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacja) osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym.
 • wsparcie psychologiczne - udzielenie wsparcia psychoterapeutycznego, psychologicznego i psychiatrycznego osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.
 • wsparcie osób pierwszego kontaktu - wspieranie osób przez uprawnione osoby pierwszego kontaktu w Ośrodku w Gliwicach i lokalnych punktach w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Piekarach Śląskich, Toszku oraz w Tarnowskich Górach. 
 • pomoc finansowa - pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, pokrywaniu kosztów żywności, finansowaniu przejazdów środkami komunikacji publicznej, pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji.

Nasze ośrodki

 • Gliwice, ul. O. Jana Siemińskiego 22
 • Toszek, ul. Gliwicka 13
 • Piekary Śląskie, ul. Wyszyńskiego 6
 • Zabrze, ul. Wolności 191
 • Ruda Śląska, ul. Niedurnego 57
 • Tarnowskie Góry, ul. Krakowska 8 
Nasze ośrodki

Działamy online

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanymi z COVID-19 nasz ośrodek jest zamknięty do odwołania. Jednak nasi specjaliści udzielają pomocy zdalnej (za pomocą telefonu, maila, Skype itp.). W celu uzyskania dokładnych informacji prosimy o kontakt pod numerem 579 519 688 lub ogólnopolską infolinią 222 309 900 lub mailowo kontakt.osrodekpomocygliwice@gmail.com

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na naszej stronie internetowej

Wróć do listy