Smaczne Babcie

Smaczne Babcie

Projekt ma celu stworzenie innowacyjnego modelu aktywizacji samotnych seniorów poprzez wspólne gotowanie w kuchni mobilnej i budowanie więzi ze społecznością lokalną. 

W ramach projektu stworzymy model kuchni społecznej, opartej o innowację produktową (przenośną kuchnię możliwą do złożenia przez każdą grupę seniorów), innowację procesową (model warsztatów i szkoleń kulinarnych) oraz innowację prawną (model korzystania z kuchni w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami). 

  • Projekt jest we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" i Ministerstwem Rozwoju
  • Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  • Wartość projektu: 44 000 zł
  • Termin realizacji: 01.12.17 - 30.04.18
Wróć do listy