Senior - świadomy swoich praw

Senior - świadomy swoich praw

Projekt edukacyjny skierowany do 30 nieformalnych grup senioralnych z województwa śląskiego.

Projekt zakłada przeprowadzenie 90 szkoleń dla 750 seniorów zrzeszonych w grupach nieformalnych z następujących dziedzin: dostęp do informacji publicznej, rzecznictwo interesów, zrzeszanie się. W rezultacie projektu powstaną 3 scenariusze zajęć oraz podręcznik w wersji drukowanej i online. Podręcznik będzie to zbiór materiałów, rad, zaleceń i dobrych praktyk w zakresie dostępu do informacji publicznej, zrzeszania się, rzecznictwa interesów. Opiszemy w nim aktualny stan prawny dotyczący każdego z zagadnień, podamy przykłady zastosowania przepisów, wzory pism i umów potrzebnych do realizacji praw obywatelskich. 

  • Projekt jest realizowany w ramach programu ASOS 2018
  • Wartość projektu: 147 025 zł
  • Termin realizacji projektu: 01.03.18 - 31.12.18
Wróć do listy