Katowickie Dzielnicowe Banki Czasu Dla Seniorów

Katowickie Dzielnicowe Banki Czasu Dla Seniorów

Projekt miał na celu promocję wolontariatu wśród seniorów, integrację międzypokoleniową oraz odbudowanie więzi społecznych w społeczności lokalnej poprzez pomaganie sobie nawzajem.

Aby osiągnąć te cele powołaliśmy Banki Czasu w pilotażowych dzielnicach miasta Katowice. Inicjatywa polegała na pośredniczeniu w nieodpłatnej, wzajemnej wymianie usług i pomocy między uczestnikami banku czyli mieszkańcami miasta w wieku 15-60+. Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy konferencję pt. „Czas - nasza nowa waluta” podczas której seniorzy - animatorzy banków czasu - zaprezentowali ile usług wolontariackich udało im  się zrealizować oraz opowiedzieli o swoich wrażeniach związanych z animacją wolontariatu.

  • Czas realizacji: 01.04.2015  - 31.12.2015 r.
  • Organizator: Fundacja Lepszy Świat Dla Niepełnosprawnych
  • Partnerzy: Instytut Rozwoju Rynku Pracy
  • Finansowanie: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.
  • Wartość projektu: 40480,00 zł
Wróć do listy