Jurajskie Banki Czasu

Jurajskie Banki Czasu

Projekt miał na celu promocję wolontariatu wśród seniorów, wzajemną integrację oraz budowanie więzi międzypokoleniowej.

Dla osiągnięcia tego celu powołaliśmy trzy Jurajskie Banki Czasu w miastach powiatu zawierciańskiego: Poręba - Zawiercie - Ogrodzieniec. Uczestnikami projektu byli mieszkańcy powiatu zawierciańskiego wieku 60+. Projekt podsumował kongres pt. “Czas - wartość bez barier” podczas której seniorzy – animatorzy banków czasu podsumowali ilość usług wolontariackich oraz opowiedzieli o swoich wrażeniach związanych z animacją wolontariatu.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób w tym mieszkańcy, przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych z jury. W ramach projektu została wydana broszura o wolontariacie senioralnym na przykładzie działań w jurze oraz scenariusze animacji, w tym praca w grupach. Projekt był realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego programu ASOS na rok 2016.

  • Czas realizacji:2016
  • Organizator: Instytut Rozwoju Rynku Pracy
  • Finansowanie: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020
  • Wartość projektu: 48 240 zł
Wróć do listy