Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów

Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów

Celem projektu “Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów” jest aktywizacja seniorów przez promocję partycypacji obywatelskiej.

Celem projektu “Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów” jest aktywizacja seniorów przez promocję partycypacji obywatelskiej oraz zwiększenie świadomości korzyści płynących z ich angażowania się w tworzenie lokalnej polityki z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu przeprowadzimy warsztaty dla 15 grup seniorów (osób powyżej 60. roku życia) z 15 gmin woj. śląskiego by lepiej poznać ich problemy oraz przedstawić możliwości senioralnych organów opiniodawczych, jak np. rady seniora. Będziemy wspierać seniorów w procesie powołania takich rad.

Podczas spaceru badawczego, wspólnie stworzymy dokumentację zdjęciową, która pozwoli na zaprojektowanie Mapy Lokalnych Potrzeb Seniorów, a następnie zostanie oficjalnie przekazana władzom gminy. Włodarze otrzymując informację o realnych potrzebach, będą w stanie lepiej zaplanować gminną politykę senioralną.

Na podstawie zebranych danych zostanie sporządzony raport o lokalnych potrzebach seniorów. Publikacja raportu będzie miała miejsce na konferencji poświęconej partycypacji seniorów w kształtowaniu lokalnej polityki, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji senioralnych, samorządu oraz administracji rządowej.

Przekazanie Map Lokalnych Potrzeb Seniora:

Projekt “Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów” jest realizowany przez Instytut Pracy i Edukacji
w Gliwicach przy ul. Studziennej 6, 44-100 Gliwice. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wróć do listy