YEMA - Youth Exchange Mobile App

YEMA - Youth Exchange Mobile App

Opracowaliśmy aplikację, która jest narzędziem dydaktycznym wspierającym międzynarodowe wymiany młodzieży.

Aplikacja obejmuje całość funkcjonalności potrzebnych do komunikacji w projekcie, realizacji od strony merytorycznej, zarządzania projektem, tworzenia sieci i rozpowszechniania rezultatów. Aplikacja jest przykładem efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w działaniach edukacyjno-szkoleniowych na rzecz młodzieży. 

YEMA łączy w sobie wszystkie funkcjonalności, które niezbędne są do łatwego i efektywnego zarządzania międzynarodową wymianą:

  • Harmonogram wymiany młodzieży - podaj informacje o miejscu, czasie i rodzaju aktywności, w której zamierzasz uczestniczyć!
  • Mapy - w jednym miejscu znajdziesz wszystkie lokalizacje, z których możesz skorzystać podczas wymiany młodzieży!
  • Lista kontrolna zadań - interaktywna lista kontrolna przedstawia „zadania do wykonania”!
  • Powiadomienia - natychmiast zobaczysz pilne wiadomości z Organizatora. Co więcej, Organizator otrzyma informacje, gdy tylko przeczytasz wiadomość!
  • Wiadomości uczestników - nie potrzebujesz e-maila ani innych komunikatorów!
  • Lista uczestników - dzięki liście uczestników wydarzenia możesz skontaktować się ze swoimi nowymi kolegami również po zakończeniu wymiany!

Przetestuj naszą aplikację!

Prowadzisz wymiany międzynarodowe i potrzebujesz narzędzia, które pomoże Ci w zarządzaniu wydarzeniami i uczestnikami? Wejdź na yema.eu/start i zarejestruj się! 
Więcej informacji na yemainfo.org

Zobacz nasze filmy instruktażowe i dowiedz się jak korzystać z naszej aplikacji! 
Wejdź na nasz kanał na portalu YouTube.

Partnerzy

YouNet

YouNet

YouNet jest podmiotem działającym w sektorze młodzieży od 2014 roku. Uczestniczył w organizowaniu ponad 20 działań młodzieżowych o charakterze wymian, konferencji czy seminariów. Partner posiada akredytację EVS jako organizacja zarządzająca, przyjmująca oraz wysyłająca wolontariuszy. YouNet tworzy sieci współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami europejskimi (Fundacja Anna-Lindh). Partner posiada doświadczenie w projektach akcji 2 programu Erasmus+.

AKTO

AKTO jest organizacją bardzo doświadczoną w zakresie wymian młodzieżowych i innych działaniach poświęconych pracy z młodzieżą. Na przestrzeni ostatnich lat organizacja brała udział w kilkunastu działaniach międzynarodowych, finansowanych ze środków programu Erasmus+. Organizacja posiada doświadczenie w pracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych w zakresie tworzenia lokalnych programów informacyjnych oraz projektów promujących demokratyczne wartości wykorzystujących metody edukacji pozaformalnej.

AKTO
Wróć do listy