Understanding Other

Understanding Other

Projekt szkoleniowy dla 24 osób w wieku 18-24 w zakresie kształtowania umiejętności interpersonalnych, przywódczych, tworzenia scenariuszy i prowadzenia warsztatów.

Celem projektu było zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat uchodźców i problemu migracji poprzez warsztaty, wykłady, ćwiczenia i wspólną pracę, zwiększenie mobilności młodzieży ukierunkowanej na budowanie tolerancji i zrozumienia dla uchodźców i imigrantów, zwiększenie otwartości, tolerancji, świadomości międzykulturowej w środowiskach lokalnych uczestników wymiany. 

W ramach projektu młodzi ludzie z Armenii, Litwy, Portugalii i Bułgarii przygotowali modelowe warsztaty, których celem jest przekazanie w formie gry ważnych informacji o sytuacji uchodźców/imigrantów, otwartości na odmienność w poszanowaniu własnej i cudzej kultury i religii, przeciwstawiania się zachowaniom ksenofobicznym i nietolerancyjnym. 

  • Projekt został zrealizowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+
  • Wartość projektu: 17 300 euro
  • Termin realizacji: 01.06.17 - 30.11.17
Wróć do listy