Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do działań o charakterze międzynarodowym, promowanie założeń polskiej polityki zagranicznej.

cel projektu

cel projektu

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do działań o charakterze międzynarodowym, promowanie założeń polskiej polityki zagranicznej, realizowanie priorytetów polskiej polityki zagranicznej, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działań międzynarodowych, wspieranie inicjatyw o wymiarze międzynarodowym podejmowanych przez organizacje z województwa śląskiego. W ramach sieci RODM animujemy w regionie działania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz prowadzimy działalność informacyjną i edukacyjną. 

Udostępniamy specjalistyczne materiały, opracowania i publikacje, nasi konsultanci udzielają profesjonalnych informacji w zakresie polityki międzynarodowej. Angażujemy lokalnych ekspertów, przedstawicieli samorządów organizacji trzeciego sektora do dyskusji nad kierunkami polskiej polityki zagranicznej i sposobami włączenia społeczności lokalnych do budowy pozycji i wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Instytut Pracy i Edukacji jest organizacją koordynującą pracę konsorcjum projektowego. Instytut Wyszehradzki jest partnerem w projekcie. 

 

Śląskie spotkania europejskie online

Przy współpracy z Urzędem Miejskim w Bytomiu, Kołem Naukowym Spraw Europejskich i Dyplomacji Uniwersytetu Śląskiego cyklicznie organizujemy wydarzenia mające na celu upowszechnienie wiedzy na temat działań Polski na forum unijnym oraz idee
funkcjonowania Unii Europejskiej. Mimo pandemii koronawirusa nie rezygnujemy z organizacji konferencji, które w tym roku mają zasięg regionalny i odbywają się online.

Śląskie spotkania europejskie online
Warsztaty online

Warsztaty online

  • RODM w Katowicach prowadzi cykl kursów maturalnych online. Podczas warsztatów omówiliśmy kwestie związane z samorządem terytorialnym, władzą wykonawczą oraz ustawodawczą oraz szeroko pojętymi stosunkami międzynarodowymi. Cieszymy się, że nasze kursy spotykają się z tak pozytywnym odbiorem!
  • Zrealizowaliśmy cykl seminariów poświęconych analizie sytuacji międzynarodowej. Naszym nowym mottem jest: ,, świat nie kręci się wokół koronawirusa”.
  • Zobacz propozycję warsztatów online

Akademia Liderów Dyplomacji

Ideą Akademii Liderów Dyplomacji jest przedstawienie młodym, ambitnym i zaangażowanym ludziom uwarunkowań polityki zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Każdy lider, aby móc działać skutecznie, musi zrozumieć miejsce Polski na geopolitycznej mapie świata, a także rolę Województwa Śląskiego w europejskiej polityce regionów.  

Akademia, poprzez dyskusje, warsztaty i spotkania z ludźmi ze świata polityki, nauki i biznesu, pozwala młodym ludziom skuteczniej pracować na rzecz ojczyzny. 

Strona internetowa Akademii Liderów Dyplomacji.

Akademia Liderów Dyplomacji

Dowiedz się więcej

Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na naszej stronie internetowej!

  • Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych
  • Wartość projektu to: 318 834,00 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi: 218 748,00 zł
  • Termin realizacji projektu: 01.01.18 - 31.12.20
Wróć do listy