Projekty

Realizujemy projekty na rzecz administracji publicznej w trzech obszarach: dyplomacja publiczna, cyfryzacja administracji, ekonomia społeczna. Nasze projekty charakteryzuje innowacyjność, efektywność kosztowa i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Głównym celem wszystkich naszych projektów jest realizacja interesu publicznego.

E-usługi publiczne dostępne dla seniora

Celem programu „E- usługi publiczne dostępne dla seniora” jest podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów oraz zachęcenie uczestników do korzystania z elektronicznych usług publicznych. 

+
Google dla Seniorów

Program ,,Google dla Seniorów” powstał z myślą o seniorach, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje cyfrowe. Inicjatywa ,,Google dla Seniorów” ma na celu poprawę umiejętności obsługi narzędzi Google. 

+
Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów

Celem projektu Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów jest wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu poprzez: możliwość samorealizacji, uczestnictwa w życiu lokalnej polityki i posiadaniu realnego wpływu na działania władz gmin.

+
E-aktywni

Celem projektu jest aktywizacja osób starszych oraz zwiększenie umiejętności cyfrowych mieszkańców Zawiercia. 

+
Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów

Celem projektu “Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów” jest aktywizacja seniorów przez promocję partycypacji obywatelskiej.

+
Jurajskie Banki Czasu

Projekt miał na celu promocję wolontariatu wśród seniorów, wzajemną integrację oraz budowanie więzi międzypokoleniowej.

+
Smaczne Babcie

Projekt ma celu stworzenie innowacyjnego modelu aktywizacji samotnych seniorów poprzez wspólne gotowanie w kuchni mobilnej i budowanie więzi ze społecznością lokalną. 

+
Senior - świadomy swoich praw

Projekt edukacyjny skierowany do 30 nieformalnych grup senioralnych z województwa śląskiego.

+
Katowickie Dzielnicowe Banki Czasu Dla Seniorów

Projekt miał na celu promocję wolontariatu wśród seniorów, integrację międzypokoleniową oraz odbudowanie więzi społecznych w społeczności lokalnej poprzez pomaganie sobie nawzajem.

+
Zmień Gliwice

Projekt "Zmień Gliwice" nastawiony był na angażowanie obywateli w sprawy wspólnotowe poprzez dawanie im możliwości aktywnego działania w obrębie swoich miast przy użyciu aplikacji mobilnej. 

+