Projekty

Realizujemy projekty na rzecz administracji publicznej w trzech obszarach: dyplomacja publiczna, cyfryzacja administracji, ekonomia społeczna. Nasze projekty charakteryzuje innowacyjność, efektywność kosztowa i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Głównym celem wszystkich naszych projektów jest realizacja interesu publicznego.

GoEconomy 2.0

GOECONOMY 2.0 - II edycja programu mentorskiego dla 16 organizacji pozarządowych, który dotyczy ekonomizacji rozwoju instytucjonalnego.

+
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Celem projektu jest wspomaganie trybu życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc specjalisty w życiu codziennym.

+
Bezpieczne Grupy Wsparcia

Celem projektu jest utworzenie grupy wsparcia dla 150 kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, które wezmą udział w cyklu warsztatów terapeutycznych. Dzięki nim uczestniczki zdobędą wiedzę z zakresu radzenia sobie z konfliktem, dowiedzą się, jakie istnieją formy samo rzecznictwa i gdzie należy szukać pomocy w przypadku przemocy domowej.

+
Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców

Celem jest wsparcie cudzoziemców w adaptacji i legalizacji pobytu w Polsce. Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców działa w Katowicach z oddziałami terenowymi w Zabrzu, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Piekarach Śląskich, Toszku. Tarnowskich Górach i Zawierciu.

+
Nieodpłatne punkty pomocy prawnej

Prowadzimy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 punktach, w Szczekocinach i dwa w Bytomiu. 

+
Silesian Multicultural Centre

Stworzyliśmy Śląskie Centrum Multikulturowe, działające na terenie 8 miast - Gliwic, Zabrza, Katowic, Rudy Śląskiej, Zawiercia, Piekar Śląskich, Toszka i Tarnowskich Gór. 

+
Aktywni plus - program aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu zawierciańskiego

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i zbliżenie do rynku pracy 41 osób z niepełnosprawnościami i wychowanków pieczy zastępczej. 

+
Doradztwo ROPS

Celem jest udzielenie wsparcia w obszarze nowych możliwości w zakresie koordynacji integracji usług społecznych przez gminy – aspekty prawne i organizacyjne.

+
Gliwice OdNowa

Istotą projektu są działania watchdogowe, czyli promujące jawność finansów publicznych, transparentność życia publicznego, aktywność obywatelską i partycypację w procesach stanowienia prawa lokalnego. Wszystko w trosce o jakość demokracji i samorządności. 

+
Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0

W ramach projektu przeszkolimy 66 liderów społecznych z 66 miast na prawach powiatu w zakresie dostępnych instrumentów partycypacji obywatelskiej.

+
GoEconomy - program mentorski dla 16 organizacji pozarządowych dotyczący ekonomizacji i rozwoju instytucjonalnego

Celem projektu jest wsparcie ekonomizacji organizacji pozarządowych poprzez ich rozwój instytucjonalny i kompetencyjny w zakresie zwiększenia możliwości do uniezależnienia się od grantów ze środków publicznych.

+
Śląskie Lokalnie 2020

Celem konkursu "Śląskie Lokalnie 2020" jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez rozdysponowanie kwoty 600 000 zł pomiędzy wnioskodawców.

+
Zielona Stacja

Celem głównym projektu jest stworzenie systemu franczyzy dla podmiotów ekonomii społecznej.

+
Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej OWES to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) powstały z połączenia doświadczeń biznesowych, pozarządowych i społecznych.

+
Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek zajmuje się m.in. działaniami pomocowymi, w tym udzielaniem pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. 

+
100 grantów na 100 lecie niepodległości

W ramach projektu Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem - Instytutem Wyszehradzkim, jako Operatorzy - zorganizują konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2018-2019”.

+
Instant.Job

Innowacja Społeczna ma na celu stworzenie innowacyjnego modelu poszukiwania pracy krótkoterminowej przez młodzież przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej.

+
Kawa z piasku

Mobilna Kawiarnia jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie, w którym efektywnie pracują osoby z niepełnosprawnościami. 

+
Innowacja Społeczna TAK!

Powstała we współpracy z DGA S.A. w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

+