Projekty

Realizujemy projekty na rzecz administracji publicznej w trzech obszarach: dyplomacja publiczna, cyfryzacja administracji, ekonomia społeczna. Nasze projekty charakteryzuje innowacyjność, efektywność kosztowa i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Głównym celem wszystkich naszych projektów jest realizacja interesu publicznego.

Dziennikarz Obywatelski

Celem projektu "Dziennikarz Obywatelski - zawód przyszłości" jest opracowanie materiałów pomagających w kształceniu młodych dziennikarzy obywatelskich, wykorzystując nowe media.

+
Historia za parawanem

Tematem projektu jest tworzenie przez młodzież opowieści w formie Teatru Kamishibai o wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturowym Polski i Litwy. 

+
NGO Partnership for Three Seas Initiative

Celem projektu: „NGO Partnership for Three Seas Initiative” jest powołanie Federacji Organizacji Pozarządowych Trójmorza, dzięki czemu powstanie przestrzeń do współpracy, wzajemnej wymiany doświadczeń, a także promowania Trójmorza w państwach współtworzących inicjatywę.
 

+
Wsparcie ekonomii społecznej w gruzińskiej turystyce

Celem projektu jest wzmocnienie systemu opieki i ochrony praw osób niepełnosprawnych w regionie Kakheti w Gruzji poprzez stworzenie dla nich 10 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach branży turystycznej, szczególnie dotkniętej skutkami pandemii COVID-19, które w wyniku uczestnictwa w projekcie oraz uzyskania wsparcia przekształcą się w przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.

+
Ekologia Łączy Ludzi

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry pracującej w zakresie edukacji ekologicznej.

+
Dobra Edukacja w Zawierciu

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji managerskich kadry zarządzającej w sektorze edukacji w powiecie zawierciańskim.

+
Make Home Not War

Celem projektu jest poprawa warunków bytowych co najmniej 120 osób poszkodowanych z regionów Kotayk, Ararat, Syunik w Armenii.

+
Zielone Trójmorze Dla Młodych

To projekt skierowany do młodych obywateli państw trójmorza, zamieszkałych na terenach, których gospodarka oparta jest na paliwach kopalnych. Ma na celu przygotowanie zbioru informacji przygotowujących do tych zmian.

+
Zaprojektujmy miasto na zielono

Inicjatywa „Zaprojektujmy miasto na zielono” ma na celu rozwinąć zielone kompetencje uczestników, zwiększyć ich świadomość ekologiczną oraz poszerzyć wiedzę na temat ochrony środowiska i zmian klimatu.

 

+
Forum Polsko-Czeskie

Celem inicjatywy jest zacieśnienie więzi między polskim a czeskim społeczeństwem poprzez wspólną walkę z rosyjską dezinformacją. Głównym celem jest stałe powołanie polsko-czeskiej społeczności, która będzie regularnie analizować wpisy w Internecie, serwisach społecznościowych i forach internetowych.

+
Creative At Home

Projekt ma na celu poprawę panujących warunków naszego życia w dobie kryzysu i pandemii przez wzmocenienie kreatywności. 

+
Improve Yourself

Celem projektu jest dyskusja oraz wymiana dobrych praktyk dotyczących sposobów radzenia sobie młodych Europejczyków na obecnym rynku pracy, który uległ pogorszeniu w wyniku pandemii. 

+
#StayAtHome

Projekt jest skierowany do młodzieży z 6 krajów najbardziej dotkniętych przez pandemię koronawirusa. Młodzi mieszkańcy Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Turcji oraz Bułgarii będą wymieniać się doświadczeniami z czasu szczytu epidemii w ich krajach. 

+
YEMA - Youth Exchange Mobile App

Opracowaliśmy aplikację, która jest narzędziem dydaktycznym wspierającym międzynarodowe wymiany młodzieży.

+
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do działań o charakterze międzynarodowym, promowanie założeń polskiej polityki zagranicznej.

+
Great Team Needs a Great Coach

Projekt szkoleniowy dla 30 osób w wieku 28-35 pracujących z młodzieżą (40 godzin). 

+
Internet Safety

Projekt szkoleniowy dla 30 osób w wieku 18-24 w zakresie kompetencji cyfrowych - ochrony swojej tożsamości w Internecie.

+
NGO Coders

Projekt szkoleniowy dla 24 osób w wieku 18-24 w zakresie programowania.

+
Polak-Ukrainiec-Europejczyk

Szkolenie 20 młodych ludzi z Polski i z Ukrainy ze wspólną historią obu krajów. 

+
Quo Vadis Europae - Quo Vadis Europae?

Projekt młodzieżowy skierowany do młodzieży i decydentów z województwa Śląskiego.

+
Regionalny Punkt Informacyjny

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wybrała w otwartym naborze Klaster Innowacji Społecznych do pełnienia roli Regionalnego Punktu Informacyjnego. 

+
Study Tour to Poland

Wizyta studyjna 14 studentów z Rosji, Białorusi i Ukrainy. 

+
Understanding Other

Projekt szkoleniowy dla 24 osób w wieku 18-24 w zakresie kształtowania umiejętności interpersonalnych, przywódczych, tworzenia scenariuszy i prowadzenia warsztatów.

+
Via Carpathia - the road of diversity

Projekt ma na celu promocję strategicznego znaczenia Via Carpathia dla integracji i współpracy naszego regionu w wymiarze kulturalnym i gospodarczym. 

+
Śląska Akademia Młodych Liderów

Przedsięwzięcie podczas którego tysiące młodych ludzi z całej Europy mają możliwość wyrażenia swoich poglądów na rzeczywistość która ich otacza.

+