Projekty

Realizujemy projekty na rzecz administracji publicznej w trzech obszarach: dyplomacja publiczna, cyfryzacja administracji, ekonomia społeczna. Nasze projekty charakteryzuje innowacyjność, efektywność kosztowa i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Głównym celem wszystkich naszych projektów jest realizacja interesu publicznego.

Śląska Akademia Kompetencji Społecznych

To projekt skierowany do młodzieży w wieku 14-17 lat, korzystającej z pomocy ośrodków wychowawczych, domów dziecka czy świetlic socjoterapeutycznych, mający na celu zwiększenie ich aktywności i umiejętności społecznych.

+
Szkolne Inkubatory Ekologiczne

W ramach projektu przeprowadzimy konkurs na stworzenie 10 szkolnych ekopracowni, do którego zaprosimy uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z województwa śląskiego.

+
Szczekociny Miejsce aktywności młodzieży.

Rozwiń kompetencje przydatne na rynku pracy i stwórz swój autorski projekt dla społeczności lokalnej!

+
Młodzieżowe Forum Ochrony Przyrody

Projekt jest skierowany do młodzieży z 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i śląskiego. Młodzi mieszkańcy tych regionów będą rozmawiać na temat ochrony przyrody.

+
Jurajscy Zawodowcy

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Zawierciańskim.

+
Parkowa Kuźnia Wolontariatu

Głównym założeniem projektu jest stworzenie międzypokoleniowego wolontariatu na terenie Parku Śląskiego. Naszym celem jest zaktywizowanie lokalnej społeczności, zarówno młodzieży jak i seniorów, a przy tym zadbanie o dobro “Płuc Śląska”.
 

+
Rynek Pracy Otwarty dla Młodzieży

Celem projektu jest sformułowanie stanowiska polskiej młodzieży na temat tego, w jaki sposób należy kształtować priorytety polityki rynku pracy.

+
#InternetSafety

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców woj. śląskiego, pomiędzy 18 a 34 r.ż., poprzez ich udział w warsztatach, wykorzystujących dobrą praktykę - grę netDETEKTYW.

+
Google dla menedżerów

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych.

+
Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu

To projekt społeczny skierowany do młodzieży w wieku 15-19 lat, mieszkającej w Bielsku-Białej, Bytomiu, Cieszynie, Jaworznie, na terenie powiatu gliwickiego i zawierciańskiego.

+
Collab.me

Innowacja Społeczna collab.me powstała we współpracy z Ecoryss Polska sp. z o.o. w ramach Inkubatora Innowacji Akcja Inkubacja we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

+
Obywatel.IT

Obywatel.IT to program podnoszenia kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia mieszkających w województwie śląskim i opolskim”. 

+